Usein kysyttyä

Tähän on kerätty Stockmannilta usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia osakkeista, optioista, yhtiökokouksesta ja muista sijoittajasuhteisiin liittyvistä aiheista.

Osakkeet

Mitkä ovat Stockmannin osakesarjat?
Stockmann Oyj Abp:n osakepääoma jakautuu A- ja B-osakkeisiin. A-sarjan osakkeella on kymmenen ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi ääni. Molempien sarjojen osakkeiden nimellisarvo on 2,00 euroa, ja molemmilla on oikeus yhtä suureen osinkoon. Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, ja ne ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä. A-osakkeen kaupankäyntitunnus on STCAS ja B-osakkeen STCBV.

Mitä eroa on A- ja B-osakkeilla?
A-sarjan osakkeella on kymmenen ääntä ja B-sarjan osakkeella yksi ääni. Molempien sarjojen osakkeiden nimellisarvo on 2,00 euroa, ja molemmilla on oikeus yhtä suureen osinkoon.

Missä Stockmannin osakkeet noteerataan?
Stockmann Oyj Abp:n osakkeet noteerataan Helsingin pörssissä toimialaluokassa "kulutuspalvelut". Stockmann listautui Helsingin pörssiin vuonna 1942.

Miten osakekirjat vaihdetaan arvo-osuuksiksi?
Nordea Pankki Oyj hoitaa kaikki osakekirjojen vaihtamiset arvo-osuuksiksi.

Miksi osakekirjat kannattaa vaihtaa arvo-osuuksiksi?
Osakekirjat kannattaa vaihtaa arvo-osuuksiksi mahdollisen osingon saannin varmistamiseksi. Vain arvo-osuuksina olevien osakkeiden osinko maksetaan osakkeenomistajan tilille. Kun osakekirjat on vaihdettu arvo-osuuksiksi, osakkeenomistajalle maksetaan osingot kerralla kolmelta (3) edelliseltä vuodelta. Velan vanhentumisesta annetun lain mukaisesti kolmea vuotta vanhemmat osingot ovat vanhentuneet.

Onko mahdollista muuntaa A-osake B-osakkeeksi tai päinvastoin?
Useimmiten osakkeenomistajalle helpoin tapa on myydä osakkeet pörssissä ja ostaa tilalle haluamaansa osakesarjaa. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeet voi muuntaa B-osakkeiksi. Osakkeenomistajan on tällöin tehtävä yhtiön hallitukselle muuntoa koskeva kirjallinen hakemus. Hallituksen on käsiteltävä hakemukset kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Muuntamisesta peritään osakkeenomistajalta hallituksen päättämä maksu eli käytännössä yhtiölle muunnosta aiheutuneet kulut. B-osakkeita ei yhtiöjärjestyksen mukaan voi muuntaa A-osakkeiksi.

Paljonko Stockmann maksaa osinkoa?
Stockmannin hallitus on määritellyt osingonjakotavoitteeksi vähintään puolet varsinaisen liiketoiminnan tuottamasta voitosta. Toiminnan kasvun vaatima rahoitus otetaan kuitenkin huomioon osingon tasossa.

Miten tilinumero muutetaan osingonmaksua varten?
Tilinumeromuutokset osingonmaksua varten pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan pankkiin tai Euroclear Finland Osakeyhtiöön, missä osakkeenomistajalla on arvo-osuustili.

Miten osoitetiedot muutetaan Stockmannin omistajarekisterissä?
Uudet osoitetiedot eivät välity Stockmannin omistajarekisteriin esimerkiksi kanta-asiakaspalvelun tai Väestötietorekisterin kautta. Mikäli henkilö- ja osoitetiedot muuttuvat, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan muutokset sen pankin konttoriin, jossa arvo-osuustili on.

Optiot

Mitä ovat kanta-asiakasoptiot?
Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2012 päätti optio-oikeuksien antamista Stockmannin kanta-asiakkaille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeiden merkintäajat olivat 2.5.2014–31.5.2014 ja 2.5.2015–31.5.2015. Lue lisää kanta-asiakasoptioista

Yleistä

Mikä on Stockmannin yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus)?
Stockmannin yritys- ja yhteisötunnus on 0114162-2.

Mikä on Stockmannin LEI-tunnus (Legal Entity Identifier)?
Stockmannin globaali yhteisötunnus, eli LEI-tunnus on 743 700 IFQI6W 89M 1IY95.

Mikä on Stockmannin laskutusosoite?
Stockmann-konsernin laskutusosoite on:

Stockmann Oyj Abp
Ostokirjanpito
PL 147
00381 Helsinki

Viitteeksi henkilön/osaston nimi (HUOM! Ei osoitekenttään).

Mistä saan tietoa Stockmannista sijoituskohteena?
Pörssiyhtiönä Stockmann ei voi antaa sijoitusneuvontaa. Tietoja Stockmannista sijoituskohteena löytyy yhtiön internet-sivujen sijoittajat-osasta, jossa myös on lista Stockmannia omasta aloitteestaan seuraavista analyytikoista. Stockmann ei vastaa analyytikoiden arvioista. Tietoja saa myös Nasdaq OMX:n internet-sivuilta.

Mikä on Stockmannin luottoluokitus?
Stockmann ei ole hakenut itselleen luottoluokitusta miltään luottoluokituslaitokselta, koska se ei ole ollut tarpeellista Stockmannin itsenäisen rahoituksen järjestämiseksi.

Mikä on Stockmannin tilikausi?
Stockmannin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Kuka toimii Stockmannin tilintarkastajana?
Stockmannin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa ja heillä vähintään yksi ja enintään kolme varamiestä. Jos varsinaisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa heidät on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Stockmannin tilintarkastajina toimivat KHT Henrik Holmbom ja KHT Marcus Tötterman. Varatilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab.

Mistä saan tietoa Stockmann MasterCard -kortista?
Tietoa kortista saa Internet-osoitteesta www.stockmann.com.

Miten tilaan Stockmannin vuosikertomuksen?
Stockmannin vuosikertomuksen voi tilata internet-sivuilta tai Stockmannin viestinnästä:

Stockmann, Viestintä ja yhteiskuntavastuu
Takomotie 1-3 (PL 147)
00381 Helsinki
Media Desk, puh. 050 389 0011 (arkisin 9-16)
info@stockmann.com