Energia

Konsernin energiankulutus koostuu sähköstä, kaukolämmöstä ja vedestä, Helsingin tavaratalossa myös kaukokylmästä. Raportoitu energiankulutus aiheutuu pääosin myymälä-, varasto- ja toimistotilojen valaistuksesta, jäähdyttämisestä sekä tiloissa käytettävistä sähkölaitteista.

Kiinteistötoimen tavoitteena on luoda energia- ja kustannustehokkaat, liiketoimintaa tukevat lämpötila-, ilmanvaihto- ja valaistusolosuhteet. Toimintaolosuhteiden kehittämisessä otetaan huomioon myös henkilökunnan terveyteen ja asiakkaiden viihtyvyyteen liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi sisäilman laatu.

Kiinteistöjen sähkönkulutuksen seurannassa on kiinnitetty erityistä huomiota aukioloaikojen ulkopuoliseen kulutukseen. Hälytystoiminnon avulla voidaan reagoida sähkönkulutuksen muutoksiin ja ehkäistä sähkön turhaa tai virheellistä käyttöä.

Energiankulutustilasto löytyy konsernin vuoden 2010 yhteiskuntavastuuraportista.