Selvitys muista kuin taloudellisista tiedosta

Stockmann raportoi vuosittain selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista EU direktiivin 2014/95/EU mukaisesti. Tiedot raportoidaan osana Hallituksen toimintakertomusta, joka löytyy Stockmannin Talouskatsauksesta. Talouskatsaus on osa Stockmannin vuosiraportointia.