CDP-ilmastoraportointi

Energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen päästövähennystavoitteiden asettamisen kautta ovat keskeinen osa Stockmannin vastuullisuustyötä ja -strategiaa. Stockmann työskentelee pitkäjänteisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja on osana määrätietoista ja läpinäkyvää yhteiskuntavastuutyötään jo vuodesta 2011 osallistunut ilmastokyselyyn, jonka tekee kansainvälisten sijoittajien ilmastoaloite Carbon Disclosure Project (CDP).  Stockmann toteuttaa vuosittain hiilijalanjälkilaskennan ja vastaa ilmastokyselyyn sen pohjalta. Lisätietoja CDP-ilmastokyselystä on saatavilla organisaation verkkosivuilta.