amfori BSCI -yhteistyö

Stockmann-konserni on ollut amfori BSCI:n (aiemmin Business Social Compliance Initiative, BSCI) jäsen vuodesta 2005 lähtien. Amfori BSCI on yritysvetoinen aloite, jonka jäsenet ovat sitoutuneet parantamaan tuotantolaitosten ja -tilojen olosuhteita kaikkialla maailmassa. amfori BSCI:n toimintaperiaatteissa, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin, on 11 työelämän perussääntöä, joita jäsenyritykset ja niiden liikekumppanit sitoutuvat noudattamaan ja sisällyttämään hankintaketjunsa toimintaan jatkuvan parantamisen hengessä:

amfori BSCI -toimintaperiaatteet

1. Järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus
2. Syrjintäkielto
3. Oikeudenmukainen korvaus
4. Kohtuulliset työajat
5. Työterveys ja -turvallisuus
6. Lapsityön kielto
7. Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
8. Epävakaiden työsuhteiden kielto
9. Pakkotyön  kielto   
10. Ympäristönsuojelu
11. Eettinen liiketoiminta

Toimintaperiaatteet yhdistävät yrityksiä ja toimivat perustana yhteistyölle muiden samoilta tavarantoimittajilta ja tuottajilta tuotteita ostavien yritysten kanssa. Tämä on arvokasta, koska tavarantoimittajat ja tuottajat tyypillisesti valmistavat tuotteita useille eri tuotemerkeille ja yhden tuotemerkin osuus koko tuotannosta ei ole merkittävä.

Stockmann-konserni viestii amfori BSCI:n toimintaperiaatteista aktiivisesti tavarantoimittajille ja tuottajille, joiden kanssa tehdään yhteistyötä hankintaketjun työolojen parantamiseksi.

Amfori BSCI:n riskimaiksi luokittelemissa maissa sijaitseville tehtaille, joissa valmistetaan Stockmannin ja Lindexin omien merkkien tuotteita, tehdään säännöllisesti Stockmannin paikallisen henkilökunnan suorittamia omia auditointeja ja kolmannen osapuolen suorittamia amfori BSCI -auditointeja. SA8000-sertifikaatti (Social Accountability 8000) on vaihtoehtoinen, paras käytäntö amfori BSCI -auditoinnille.

Auditointien laadun parantamiseksi amfori BSCI -auditoinnit ovat lähtökohtaisesti osittain ilmoitettuja, jolloin auditoinnin ajankohta on ilmoitettu tehtaalle neljän viikon aikahaarukkana tarkan ajankohdan sijaan. Lisäksi organisaatio on aloittanut mittavan ohjelman auditointien laadun varmistamiseksi (Audit Integrity Programme).

Lue lisää: