Bangladeshilainen tehdas syytettynä huonoista työoloista

Huhtikuussa 2014 suomalaisessa mediassa (YLE MOT) syytettiin huonoista työoloista bangladeshilaista tehdasta, joka valmistaa myös Lindexin muotituotteita.

Syytöksissä kuvaillut toimintatavat ovat vastoin Stockmannin toimintaperiaatteita, emmekä hyväksy työntekijöiden oikeuksien loukkaamista. Selvittääksemme tilanteen, olemme tehneet ylimääräisiä käyntejä kyseiselle tehtaalle, auditoineet tehtaan uudelleen ja haastatelleet sen työntekijöitä. Selvitykset on tehty hienovaraisesti työntekijöiden yksityisyyttä suojellen. Suurin osa haastatteluista tehtiin tehtaan ulkopuolella ja ilman tehtaan johdon läsnäoloa.

Ohjelmassa nostettiin esiin useita epäkohtia, joista selvityksemme mukaan tapauksen pääpaino näyttää olevan häirintätapauksessa, joka kulminoituu yhteen henkilöön keskijohdossa. Kyseinen henkilö ei työskentele Stockmann-konsernille valmistavassa tehtaassa. Stockmannin tuotteita valmistetaan kuitenkin toisessa saman omistajan tehtaassa, joten olemme ryhtyneet toimiin tilanteen ratkaisemiseksi.

Olemme tuoneet asian esille tehdasryhmän johdon ja omistajan kanssa, korostaen Stockmannin toimintaperiaatteita ja vaatien tilanteen korjaamista. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota kyseisen tehtaan valvontaan ja korjausohjelman seurantaan. Tehdasta valvotaan ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla sekä muilla tarkastuksilla. Turvataksemme tapaukseen liittyvien työntekijöiden turvallisuuden ja loukkaamattomuuden, emme julkaise tehtaan nimeä.

Teemme jatkuvaa työtä hankintaketjumme vastuullisuuden parantamiseksi, yhdessä tavarantoimittajien ja tehtaiden kanssa. Stockmannin toimintaperiaatteet, jotka pohjautuvat Business Social Compliance Initiativen (BSCI) -toimintaperiaatteisiin, asettavat vähimmäisvaatimukset tavarantoimittajille ja tehtaille. Toimintaperiaatteiden noudattamista seurataan sekä oman paikallisen henkilökuntamme tekemillä sisäisillä auditoinneilla että ulkoisilla BSCI-auditoinneilla.

Lisätietoja: csr@stockmann.com