Avainlukuja

 

 

1–12/
2021

1–12/
2020

Liikevaihto, milj. euroa

899,0

790,7

Suhteellinen myyntikate, %

58,6

56,1

Liiketulos (EBIT), milj. euroa

82,1

-269,6

Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa

68,3

-12,3

Katsauskauden tulos, milj. euroa

47,9

-291,8

Tulos/osake,
laimentamaton ja laimennettu, euroa

0,42

-3,89

Henkilöstö, keskimäärin

5 649

5 991

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

150,4

146,6

Investoinnit, milj. euroa

16,9

18,5

Oma pääoma/osake, euroa

1,74

2,86

Nettovelkaantumisaste, %

212,8

340,7

Omavaraisuusaste, %

18,9

14,5