Avainlukuja

  1-12/2020 1-12/2019

Liikevaihto, milj. euroa

790,7

960,4

Suhteellinen myyntikate, %

56,1

56,3

Liiketulos (EBIT), milj. euroa

-252,4

24,1

Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa

4,9

39,8

Katsauskauden tulos, milj. euroa

-291,6

-45,6

Tulos/osake,
laimentamaton ja laimennettu, euroa

-4,05

-0,72

Henkilöstö, keskimäärin

5 991

7 002

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

147,4

102,3

Investoinnit, milj. euroa

19,4

33,8

Oma pääoma/osake, euroa

2,90

6,52

Nettovelkaantumisaste, %

336,1

191,7

Omavaraisuusaste, %

14,6

27,8