Arvot ja periaatteet

Päivittäistä toimintaamme ohjaavat Stockmannin strategia ja arvot, Stockmannin toimintaperiaatteet, vastuullisuusstrategia, toimintamaiden kansalliset lait ja säädökset sekä kansainväliset sopimukset, julistukset ja suositukset. Käytännön työtämme ohjaavat myös lukuisat vapaaehtoiset sitoumukset ja aloitteet sekä omat politiikat ja periaatteet.