Aiemmat yhtiökokoukset

Stockmannin yhtiökokous 2022

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 23.3.2022 klo 12.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 4.3. 2022 klo 10.00 – 16.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana.

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ennakkoäänestyslomake

Yhtiökokousasiakirjat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystomikunnan ehdottamista uusista hallituksen jäsenistä: Timo Karppinen ja Sari Pohjonen.

Stockmann Oyj Abp:n hallintoelimien palkitsemispolitiikka

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja


Stockmannin yhtiökokous 2021

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 7.4.2021 klo 14.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä.

Yhtiökokouksessa oli edustettuna yhteensä 49 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 20,87 miljoonaa A-osaketta ja noin 16,87 miljoonaa B-osaketta, yhteensä noin 37,74 miljoonaa osaketta ja noin 225,55 miljoonaa ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020, myönsi vastuuvapauden tilikauden aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä.
 

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 17.3.2021 klo 10.00 – 30.3.2021 klo 14.00 välisenä aikana.:

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
 

Yhtiökokousasiakirjat

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Lisätietoja osakkeenomistajien nimitystomikunnan ehdottamista uusista hallituksen jäsenistä: Anne Kuittinen, Roland Neuwald ja Harriet Williams.

Kutsu Stockmannin varsinaiseen yhtiökokoukseen

Stockmannin talouskatsaus 2020

Stockmannin hallinnointikatsaus 2020

Stockmannin palkitsemisraportti 2020

Ennakkoäänestyslomake

Fairness opinion (epävirallinen suomenkielinen käännös)

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja
 

Stockmannin yhtiökokous 2020

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.6.2020 klo 14.00 Roschier Asianajotoimisto Oy:n tiloissa Helsingissä, osoitteessa Kasarmikatu 21 A. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Lisätietoja ja ohjeita osakkeenomistajille löytyy yhtiökokouskutsusta. 

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lain nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla ja varmistaa osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Stockmann Oyj Abp
Hallitus

Yhtiökokousilmoittautuminen ja äänestäminen

Aiemmin tehtyä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka oli määrä pitää 18.3.2020 ei katsota ilmoittautumiseksi tähän yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 11.5.2020 klo 10.00 – 28.5.2020 klo 14.00.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen


Yhtiökokousasiakirjat

Kutsu yhtiökokoukseen
• Stockmann Oyj Abp:n hallintoelimien palkitsemispolitiikka
• Stockmann-konsernin tilinpäätöstiedote 2019
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
• Tilintarkastuskertomus
• Tilinpäätös, toimintakertomus ja tllintarkastuskertomus

• Hallituksen ehdotus tilintarkastajien uudelleenvalinnasta
• Hallituksen voitonjakoehdotus
• Muutos osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukseen Stockmannin hallituksen kokoonpanoksi
Ennakkoäänestyslomake

Tietosuojaseloste
• Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Yhtiökokouksen pöytäkirja
• Yhtiökokouksen pöytäkirjan liite 1
• Yhtiökokouksen pöytäkirjan liite 2
• Yhtiökokouksen pöytäkirjan liite 3

 

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistajan tuli toimittaa mahdollinen pyyntö saada asia Stockmannin varsinaisen yhtiökokouksen 2020 esityslistalle 31.1.2020 klo 16.00 mennessä. Pyyntö perusteluineen tai päätösehdotuksineen lähetetään kirjallisesti osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Lakiasiat, PL 220, 00101 Helsinki. 

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta valmistellaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa, johon kuuluu neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Lisätietoja ja toimikunnan kokoonpano
 

Stockmannin yhtiökokous 2019

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 21.3.2019 klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä (Mannerheimintie 13).

Yhtiökokousasiakirjat

Stockmannin yhtiökokous 2018

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 22.3.2018 klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä (Mannerheimintie 13).

Yhtiökokousasiakirjat

 

Stockmannin yhtiökokous 2017

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 23.3.2017 klo 14.00 Finlandia-talolla Helsingissä (Mannerheimintie 13). Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyi 17.3.2017 klo 16.00.


Yhtiökokousasiakirjat

 

Stockmannin yhtiökokous 2016

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 15.3.2016 Finlandia-talolla Helsingissä (Mannerheimintie 13).

Yhtiökokousasiakirjat

Stockmannin yhtiökokous 2015

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 19.3.2015 Finlandia-talolla Helsingissä.

 

 

Yhtiökokousasiakirjat

 

Stockmannin yhtiökokous 2014

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 18.3.2014 Finlandia-talolla Helsingissä.

 

Yhtiökokousasiakirjat

Stockmannin yhtiökokous 2013

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 21.3.2013 Finlandia-talossa Helsingissä.

Yhtiökokousasiakirjat:

Stockmannin yhtiökokous 2012

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 15.3.2012 Finlandia-talossa Helsingissä.

Yhtiökokousasiakirjat:

Stockmannin yhtiökokous 2011

Stockmann Oyj Abp:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 22.3.2011 Finlandia-talossa Helsingissä.

Yhtiökokousasiakirjat:

Stockmannin yhtiökokous 2010

Stockmann Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous 2010 pidettiin tiistaina 16.3.2010 Finlandia-talossa Helsingissä.

Yhtiökokousasiakirjat: