Vastuunrajoitus

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa käyttää tarjouksen tai myynnin yhteydessä missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myynti ei ole sallittua, tai tarjottaessa tai myytäessä velkakirjoja henkilölle, jolle velkakirjoja olisi lainvastaista tarjota tai myydä. Mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella. Velkakirjoja ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, jossa velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, ja seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa toimittaa kenellekään henkilölle edellä mainituissa maissa.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") nojalla eikä velkakirjoja saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten nämä termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä). Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyviä tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a) – (d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit henkilöt"). Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen tai muiden liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyvien tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun noudattamaan niitä ja vahvistan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista, ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla "HYVÄKSYN" vahvistan lukeneeni, ymmärtäneeni ja hyväksyneeni edellä esitetyt rajoitukset ja vastuunrajoituslausekkeet.

Paina "HYVÄKSYN" siirtyäksesi tarkastelemaan liikkeeseenlaskettuja velkakirjoja ja niiden listalleottoa koskevia tietoja.

Paina "EN HYVÄKSY" palataksesi edelliselle sivulle.