Verkställande direktörens översikt


 

Verkställande direktör Jari Latvanen,  Halvårsrapport Q2/2021, (23.7.2021):

Bägge divisionerna förbättrade sina resultat. Koncernens justerade rörelsevinst förbättrades från 0,8 miljoner euro till 26,7 miljoner euro under andra kvartalet. Koncernens likvida medel ökade under andra kvartalet och uppgick till 155 miljoner euro i slutet av juni. Hyresskulderna minskade under de första sex månaderna och nettoskuldsättningsgraden förbättrades. Konverteringen av saneringsskulderna till eget kapital och nya masskuldebrevslån i enlighet med saneringsprogrammet verkställdes framgångsrikt i juli, och dessa kommer ytterligare att stärka den finansiella positionen.

Marknaden började återhämta sig, och det är mycket positivt att Lindex utvecklats tom. bättre än marknaden, och Stockmann är i linje med marknaden. Antalet besökare i de fysiska butikerna ökade under andra kvartalet. I synnerhet modekategorierna presterade bra under kvartalet.  

Lindex presterade mycket bra, och både försäljningen och resultatet förbättrades på alla marknader och affärsområden. Försäljningen har ökat i såväl de fysiska butikerna som i nätbutiken. I kombination med bättre bruttomarginal och fortsatta kostnadsnedskärningar bidrar allt detta till det positiva resultatet.

Den positiva utvecklingen återspeglas också i Stockmanndivisionens lönsamhet, som klart blir allt bättre. Genom att kombinera marknadsföringsåtgärder med utveckling av varuhusen och virtuella evenemang har Stockmann snabbt kunnat reagera på marknadsfluktuationer. Omsättningen för Stockmanns näthandel ökade med 82 % jämfört med första halvåret 2019 och minskade med 22 % jämfört med första halvåret 2020. Bristen på turister återspeglas fortfarande i de fysiska butikernas försäljning.