Verkställande direktörens översikt


 

Verkställande direktör Jari Latvanen, Halvårsrapport 2020, (24.7.2020):

Den globala coronapandemin har haft en stor inverkan på affärsverksamhetens utveckling, men vårens förändrings- och effektiveringsåtgärder har gett effekt. Vi anpassade vår verksamhet att trygga våra kunders och personals säkerhet; vi förverkligade vårens huvudkampanj för Stockmann endast på nätet och vi utvecklade nya tjänster för coronarestriktionstider. Vi minskade även betydligt vår kostnadsnivå genom permitteringar och övriga inbesparingsåtgärder. Nationella bestämmelser begränsade verksamheten i Stockmanns varuhus i Baltikum och pandemin hade även en stor inverkan på verksamheten Lindex butiksnät på samtliga marknadsområden.

Omsättningen har utvecklats bättre än förväntat i mars-juni, i synnerhet inom områdena hem och skönhet. Jämfört med fjolåret, är mindre kapital bundet i lagren i bägge enheterna och bolagets kassa är betydligt starkare. Upphävandet av coronapandemirestriktionerna har från och med slutet av maj ökat kundtrafiken i varuhusen och butikerna. Tillväxten i såväl Stockmanns som Lindex nätbutiker fortsatte starkt även under andra kvartalet. Under första halvåret lanserade Stockmann-affärsenheten cirka 50 nya varumärken och levererade flera nätbeställningar än under hela fjolåret sammanlagt, och tillväxten i Lindex nätbutik var 102 % under andra kvartalet.

Inbesparingsåtgärdernas inverkan har varit betydande. Snabba anpassningsåtgärder inom såväl Lindex som Stockmann kombinerat med fjolårets kostnadsbesparingsprogram minskade koncernens fasta kostnader till en ca 35 miljoner euro lägre nivå jämfört med året innan. Vi fortsätter att anpassa kostnadsnivån i enlighet med marknadssituationen. För moderbolaget Stockmanns del möjliggör företagssaneringen omförhandlingar av hyresavtalen, med vilket man eftersträvar en lägre kostnadsnivå.

Resultatet för det första halvåret blir svagt trots återhämtningen inom affärsverksamheten och nätbutikens kraftiga tillväxt samt en omfattande kostnadsbesparing.

Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet utgående från kunden, vi förnyar våra digitala inköpsmöjligheter inom bägge affärsenheterna, vi fortsätter att förnya Stockmannvaruhusen och hämtar ständigt nya varumärken för våra kunder.