Verkställande direktörens översikt


 

Verkställande direktör Jari Latvanen, Ledningens delårsredogörelse Q1 2020, (30.4.2020):

Koncernens försäljning i januari–februari var på en sund nivå med en tillväxt på 3,5 %. Under rådande förhållanden, kan utvecklingen för början av året anses vara god.

Dessvärre har den oväntade coronavirussituationen lett till en extrem minskning i kundvolymerna och försäljningen efter den första veckan i mars, varpå försäljningen i mars minskade med 49,1 %. Trots en fortsatt kraftig tillväxt i Stockmanns och Lindex nätbutiker under de senaste veckorna, kan nätförsäljningstillväxten inte kompensera den drastiska minskningen i kundvolymerna i denna rådande exceptionella situation.

Coronavirusepidemin har tvingat oss att söka nya sätt att föra Stockmannkoncernen framåt. De många restriktionerna och bestämmelserna som epidemin har förorsakat, kommer betydligt att minska volymen i våra affärsverksamheter, dess lönsamhet och kassaflöde. Som en följd av epidemin inledde vi i mars kostnadsinbesparande åtgärder och inledde samarbetsförhandlingar för att minska på kostnaderna samt justera personalresurserna via permitteringar.

Efter den första veckan i mars har coronavirusepidemin i Europa förorsakat betydande förändringar i Stockmannkoncernens verksamhetsomgivning, med plötsliga minskningar i kundvolymerna. Coronaviruset och införda restriktioner hade i det rådande läget en stor inverkan på bolagets kundvolymer och kassaflöde, och därför beslöt Stockmann Oyj Abp att ansöka om företagssaneringsförfarande. Företagssaneringsförfarandet ger oss tid och möjligheter att återställa våra verksamheter i denna svåra situation. Vi kommer att fortsätta våra affärsverksamheter och betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt. Vårt främsta mål för tillfället är att säkerställa förutsättningarna för en vinstbringande verksamhet, arbetsplatserna för vår personal samt att fortsätta att utveckla koncernens sunda affärsverksamheter för framtiden.