Verkställande direktörens översikt


 

Verkställande direktör Jari Latvanen,  Delårsrapport Q3 2019, (30.10.2019):

Stockmanns transformationsprocess framskrider såsom planerat. Vi implementerar planenligt vår strategi och fokuserar fullt på att utveckla våra verksamheter för att kunna erbjuda en utomordentlig kundbetjäning och inspirerande upplevelser. Vi förnyar vårt utbud för att kunna skapa nytt med unika och hållbara varumärken, samt uppgraderar varuhusen i syfte att tillfredsställa våra definierade kundgruppers behov. Speciellt Tammerforsvaruhuset genomgår för tillfället ett antal renoveringar för att stärka Stockmanns position som den främsta inspirationskällan inom mode, skönhet och hem.

Lindex hade en stark försäljning under tredje kvartalet och förbättrade sitt rörelseresultat. Försäljningen ökade på alla marknader. Lindex fortsatte att bredda verksamheten på sin nya e-handelsplattform samt inledde samarbete med Boozt. Lindex öppnade även i oktober sin första franchisebutik på en ny marknad, Danmark, och slog besöksrekord under öppningsveckoslutet.

Stockmannenhetens rörelseresultat förbättrades något, men var fortfarande negativt. Omsättningen minskade eftersom hyresintäkterna minskade pga. fastighetsförsäljningar och renoveringen av Delikatessen i Tallinn. Försäljningen under Galna Dagarkampanjen, som hölls efter kvartalet i oktober, var på samma nivå som året innan. Försäljningen i Finland ökade med 2 %, men minskade i Baltikum med 8 %. Nätbutiken uppvisade en stark tillväxt på 11 %. Vi lanserade framgångsrikt Galna Dagar-nätbutiken i Estland och Lettland.

Stockmann har meddelat att en begäran om samtycke till innehavarna av sitt nuvarande hybridlån, om att skjuta upp First Reset Date-datumet med 18 månader, inleds kort efter publicerandet av delårsrapporten för januari–september. Uppskjutningen skulle ge Stockmann en ekonomisk flexibilitet samt tid att färdigställa den eventuella processen av en eventuell försäljning av Lindex, såväl som möjliggöra att fullt fokusera på att implementera vår nuvarande strategi.

Vi närmar oss med fart de sista månaderna av året. Vi har många intressanta projekt på gång, vilka kommer att förbättra kundupplevelserna, såsom det förnyade stamkundsprogrammet som lanserades i oktober. Vi kommer att fortsätta att verkställa åtgärder, medan vi samtidigt starkt investerar i att den kommande julförsäljningen skall vara framgångsrik.