Verkställande direktörens översikt

 


Verkställande direktör Lauri Veijalainen, Bokslutskommuniké 2018 (14.2.2019):

Stockmannkoncernens justerade rörelseresultat förbättrades med 16 miljoner euro jämfört med år 2018. Förbättringen berodde främst på Lindex lyckade helomvändning. Real Estate fortsatte sin stabila utveckling.

Lindex lyckades öka marknadsandelarna på sina huvudmarknader, och försäljningen i nätbutiken fortsatte att utvecklas bra under hela året. Lindex justerade rörelsevinst närapå fördubblades tack vare försäljningstillväxt, bättre bruttomarginal och kostnadsinbesparingar.

Real Estate fortsatte planenligt genomförandet av sina fastighetsavyttringsprojekt. I maj sålde Stockmann sin fastighet Bokhuset i centrum av Helsingfors. Det strategiska återtåget från Ryssland fullföljdes i oktober när vi undertecknade ett avtal om att sälja köpcentrumfastigheten Nevsky Centre i S:t Petersburg. Affären slutfördes i januari 2019. Under året minskade koncernens nettoskulder med nästan 200 miljoner euro pga. försäljningen av Bokhuset samt minskningar i rörelsekapitalet. Försäljningspriset från Nevsky Centre användes även till återbetalning av ett banklån i januari 2019.

Trots våra åtgärder uppnådde Stockmann Retail inte ett positivt resultat. Försäljningen för hela året 2018 stannade till vår stora besvikelse under målsättningen. Rörelseresultatet försvagades mest under årets sista kvartal, trots en god försäljning i nätbutiken. I början av år 2019 inleddes ett projekt med mål att innan utgången av året minska koncernens kostnader med 20 miljoner euro. Största delen av dessa åtgärder påverkar enheten Retail.

Under år 2019 kommer vi att fortsätta att genomföra våra strategiska projekt, sträva efter att säkra försäljningen och förbättra bruttomarginalen. Vi kommer också att accelerera våra förnyelseåtgärder inkluderande digitaliseringen, vars effekter blir synliga för kunderna under året.