Verkställande direktörens översikt


 

Verkställande direktör Jari Latvanen,  bokslutskommuniké 2020, (5.3.2021):

Trots de utmaningar som coronaviruspandemin orsakade var fjärde kvartalet lönsamt. Kundbeteendet påverkades inte i orimlig grad av pandemin, och julförsäljningen var på en relativt normal nivå. I de rådande förhållandena var Lindex resultat utmärkt och även Stockmanns prestationer var nära förväntningarna.

Stockmann uppdaterade sin strategi för att bemöta förändringarna i den operativa miljön, och samtidigt integrerades corporate social responsibility-strategin i affärsstrategin och verksamheten. Koncernen fortsatte att satsa på utvecklingen av både fysiska butiker och näthandel med fokus på flerkanaliga kundupplevelser. Lindex expanderade sin digitala globala närvaro på tredje parters plattformar och lanserade sitt sortiment av babykläder på kinesiska T-mall, en av de största nätbutikerna i världen. Näthandelns andel av den totala omsättningen ökade från 6,3 % till 16,0 %.

Koncernens omsättning 2020 uppgick till 790,7 miljoner euro och det justerade rörelseresultatet till 4,9 miljoner euro. Bägge enheterna förbättrade sin operativa effektivitet genom att utveckla processer och genomföra omfattande sparåtgärder som kommer att fortsätta 2021. Förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram lämnades in och offentliggjordes den 14 december 2020

År 2021 kommer Lindex att fortsätta utveckla sitt starka globala varumärkeserbjudande, sin transformation till en hållbar affärsmodell och till en global, digitalprioriterande flerkanalig affärsverksamhet.

År 2021 kommer Stockmann att fokusera på uppnåendet av målen för saneringsprogrammet som Helsingfors tingsrätt godkände den 9 februari 2021. Vi är tacksamma för det stöd som våra borgenärer och intressenter visade för den reviderade strategin och saneringsprogrammet. Det ger oss en mycket stabil grund från vilken vi kan påbörja det åttaåriga saneringsprogrammet.

Stockmann kommer att fortsätta att implementera sin kundorienterade strategi och erbjuda överlägsna kundupplevelser inom sina verksamma kategorier mode, skönhet, hem och livsmedel, och kommer att bli en sann flerkanalig aktör.