Verkställande direktörens översikt

 


Verkställande direktör Lauri Veijalainen, Q1 delårsrapport 2018 (27.4.2018):

Resultatet för vårt första kvartal var på fjolårets nivå, såsom vi hade uppskattat. Vår omsättning minskade, men bruttomarginalen ökade. Våra lagernivåer är på en sund nivå, och således var rabatterna under första kvartalet betydligt mindre än år 2017. Vi förväntar oss att en liknande marginalutveckling fortsätter under resten av året.

Eftersom marknaden för prisvärt mode förändras snabbt, kommer Lindex att noggrannare se över sitt butiksnätverk. Förlustbringande butiker kommer att stängas. Det totala antalet butiker uppskattas i år minska med över 20 butiker jämfört med år 2017. Siffran är större än vi uppskattade i början av året och återspeglar de försvagade utsikterna för modemarknaden i Sverige.

Real Estate fortsatte sina goda prestationer under kvartalet tack vare ökade hyresintäkter på alla marknader. Undersökningar relaterade till eventuella avyttringar av Nevsky Centre och Bokhuset har aktivt fortsatt. Bägge fastigheterna är nu klassificerade som anläggningstillgångar som innehas för försäljning.

Stockmann Retail inledde i början av år 2018 även ett digitalt accelerationsprojekt med målet att öka näthandeln samt stärka flerkanaligheten. Som en del av projektet har Stockmann ingått ett digitalt partnerskapsavtal med OP-banken.

Galna Dagar-kampanjen, som hölls i Stockmanns varuhus och nätbutiken efter första kvartalet, var mycket lyckad. Kampanjförsäljningen ökade med totalt 4 %, med klart tillväxt i såväl Finland som i Baltikum. Nätbutiken uppnådde en försäljningstillväxt på 19 %, vilket visar att Galna Dagarna nu är en sann flerkanalig kampanj. Den framgångsrika kampanjen ger oss en solid inledning på vårförsäljningen.