Verkställande direktörens översikt

 


Verkställande direktör Lauri Veijalainen, Bokslutskommuniké 2017 (14.2.2018):

Stockmann uppnådde ett positivt rörelseresultat år 2017, men resultatet minskade jämfört med året innan. Lindex resultat var inte tillfredställande, och vi har inlett beslutsamma åtgärder för att säkerställa en helomvändning. Susanne Ehnbåge börjar som Lindex nya verkställande direktör senast i augusti. Både Stockmann Retail och Real Estate avancerar i rätt riktning med synligt förbättrade resultat år 2017, men vi bör ytterligare öka hastigheten.

Stockmann Retails resultat förbättrades med 18,5 miljoner euro, tack vare en förbättrad jämförbar omsättning och betydligt lägre kostnader. Den bästa utvecklingen uppnåddes i nätbutiken och i varuhusen i Baltikum. Under fjärde kvartalet gjorde vi inte samma goda framsteg som under de tre första kvartalen, och slutresultatet var lägre än förväntat. Resultatet för hela året förblev förlustbringande. Vårt huvudmål för år 2018 är att Stockmann Retail justerade rörelseresultat (EBIT) skall vara positivt.

Real Estate fortsatte sin goda omsättningstillväxt och rörelsevinst år 2017. Det verkliga värdet av Stockmanns fastigheter förbättrades även. Lindex rörelsevinst minskade betydligt år 2017 då omsättningen minskade på huvudmarknaderna. Affärsverksamheten förbättrades dock mot slutet av året, med en rörelsevinst på 10 miljoner euro under sista kvartalet.

Vi inleder år 2018 från ett något mer utmanande läge, och rörelseresultatet för första kvartalet år 2018 kommer fortsättningsvis att vara på en låg nivå. Det gångna året visar att våra verksamheter snabbare måste kunna svara på förändringar såväl på marknaderna som i konsumenternas beteende. Vi kommer att investera starkt i digitalisering, säkerställa försäljningen och trappa upp implementeringen av effektiveringsåtgärder för att förbättra våra resultat.