Verkställande direktörens översikt

 


Verkställande direktör Lauri Veijalainen, Delårsrapport Q3 2018 (26.10.2018):

Stockmannkoncernens resultat förbättrades ytterligare under tredje kvartalet, det justerade rörelseresultatet var över 7 miljoner euro bättre än året innan då resultatet var negativt. Våra strategiska åtgärder ger resultat och vi gör framsteg.

Under tredje kvartalet fortsatte Lindex försäljning och lönsamhet att öka tack vare en stark inledning av höstsäsongen, och Lindex utökade sin marknadsandel på sina huvudmarknader. Det justerade rörelseresultatet närapå fördubblades tack vare en ökad försäljning, förbättrad bruttomarginal samt kostnadsinbesparingsåtgärder.

Stockmann Retails rörelseresultat förbättrades en aning men var fortsatt negativt. Bruttomarginalen fortsatte att öka och kostnaderna minskade inom stödfunktionerna. De pågående digitala projekten har avancerat väl; en Click & Collect-servicepunkt som är uppe till midnatt varje dag startade i Helsingforsvaruhuset och urvalet i nätbutiken har utökats betydligt. Vi meddelade också om en ny marknadsplats som kommer att öppnas våren 2019, och som kommer att öppna våra digitala dörrar till partners och bredda sortimentet ytterligare.

Försäljningen för Galna Dagar-kampanjen, som hölls efter kvartalet i oktober, minskade totalt med 9 % jämfört med året innan. Nätbutiken hade en stark tillväxt på 7 %, men försäljningen i de finska och baltiska varuhusen var mindre än fjolårets nivå.

Real Estates resultatutveckling var fortsatt stabil. I oktober undertecknades ett avtal om att avyttra fastigheten Nevsky Centre.

Full fokus ligger nu på resten av året och vi kommer att lägga alla ansträngningar på att uppnå en god julförsäljning och ett solitt fjärde kvartal. På grund av en försvagad svensk krona kommer vår rapporterade omsättning för år 2018 att vara mindre än tidigare uppskattades. Vår resultatprognos för år 2018 bibehålls dock oförändrad och vi förväntar oss att den justerade rörelsevinsten ökar år 2018.