Verkställande direktörens översikt


 

Verkställande direktör Jari Latvanen, Ledningens delårsredogörelse Q3 2020, (30.10.2020):

Stockmannkoncernen uppvisade starka resultat i bägge divisionerna Lindex och Stockmann som ett resultat av förbättrade försäljningsaktiviteter såväl som förverkligade kostnadsinbesparingsåtgärder. I de rådande exceptionella omständigheterna i verksamhetsomgivningen, uppvisade Stockmannkoncernen goda prestationer i sin verksamhet under rapportperioden. Trots minskningen i omsättningen förbättrades Stockmannkoncernens rörelsevinst och uppgick till 11,7 miljoner euro, medan kontanterna uppgick till 132 miljoner euro.

Besökartrenderna i de fysiska butikerna började under tredje kvartalet återhämta sig i riktning mot en normal nivå, tills COVID-19 pandemiförändringar påverkade verksamheten i slutet av perioden. Coronapandemin är fortsättningsvis huvudorsaken till försäljningsminskningen, trots den stabila tillväxttrenden inom den digitala försäljningen.

Resultatet för tredje kvartalet visar att Stockmannkoncernens nya strategi fungerar bra även i exceptionella förhållanden. Transformationen framskrider i enlighet med den nya strategin och bolaget är smidigt i att adaptera förändringar i den internationella verksamhetsomgivningen. Stockmannkoncernen kommer fortsättningsvis att anpassa kostnadsstrukturen i enlighet med situationen i vår verksamhetsomgivning.

Lindex fortsatte sin digitala expansion och lanserade på Zalando. Det nya underklädsvarumärket Closely lanserades i vilket Lindex har varit partner och investerare sedan projektet inleddes för två år sedan. Som en del i sitt arbete att undersöka nya affärsmodeller samt att förlänga plaggens livslängd, testar Lindex försäljningen av begagnade ytterkläder för barn i några utvalda butiker. Lindex inledde ett kostnadsreduceringsprogram med mål att minska kostnaderna med ca 14,5 miljoner euro.

Stockmann-divisionen uppdaterade sin affärsverksamhetsstrategi under perioden i enlighet med den rådande situationen. Målet är att kunna svara på förändringar i verksamhetsomgivningen och kundbeteendet genom att fokusera på kundförhållandet och lojaliteten, utveckla den flerkanaliga kundupplevelsen, inspirera kunderna inom de utvalda kategorierna: mode, skönhet, hem, mat och drycker, förbättra den kundcentrerade kulturen samt koncentrera sig på att driva en lönsam affärsverksamhet. Stockmann-divisionen fortsatte under tredje kvartalet att genomföra förnyelser i flera varuhus. Stockmanns premium-position stärktes ytterligare genom att införa flera designer-varumärken. En ny naturkosmetikavdelning öppnades i Helsingforsvaruhuset. Stockmann-divisionen lanserade även två nya egna märkeskollektioner.

Hyresförhandlingarna för Stockmann-varuhusen kommer fortsättningsvis att sikta på en lägre kostnadsnivå i enlighet med marknadsnivån. Stockmann-divisionen fortsätter dessutom att förnya sin verksamhet samt att effektivera sina processer.

Utredaren för företagssaneringsförfarandet har färdigställt en grundläggande utredning om Stockmann Oyj Abp:s tillgångar, skulder och övriga förbindelser, samt omständigheter som inverkar på bolagets finansiella position och dess förväntade utveckling. Utredningen framförde att förutsättningar för en funktionsduglig affärsverksamhet existerar och att ett solitt företagssaneringsprogram kan göras upp. Förslaget till saneringsprogram är under arbete och ett utkast kommer att göras upp innan den 11 december 2020.