Verkställande direktörens kommentar

 


Verkställande direktör Lauri Veijalainen, Bokslutskommunikén 2016 (15.2.2017):

Jag är entusiastisk över den finansiella utveckling vi uppnådde år 2016. Koncernens justerade rörelseresultat förbättrades med nästan 50 miljoner euro, och genererade ett positivt rörelseresultat efter två år av tunga förluster. Den förbättrade lönsamheten har stärkt vårt förtroende att vi är på rätt väg. Varuhusens utbud fokuserar nu på mode, skönhet, mat och produkter för hemmet, och kompletteras med caféer, produkter och tjänster från åtskilliga attraktiva partners.

Lindex var fortsättningsvis koncernens mest lönsamma enhet år 2016. Lindex rörelsevinst ökade med 10 miljoner euro och uppgick till 55 miljoner euro, och enheten uppnådde sin bästa försäljning någonsin under det första halvåret. Real Estates positiva utveckling fortsatte och enheten ökade sin rörelsevinst och även fastigheternas gängse. Även Stockmann Retail förbättrade sitt rörelseresultat betydligt, med ca 20 miljoner euro, men resultatet var fortsättningsvis negativt. Varuhusen förbättrade sina resultat särskilt under årets sista kvartal och genererade en gedigen rörelsevinst på 14 miljoner euro. Rörelsekostnaderna minskade betydligt tack vare effektiveringsprogrammet, och bruttomarginalen förbättrades. Det finns ännu mycket jobb kvar att utföra för att åter göra varuhusverksamheten lönsam innan utgången av år 2018, men jag har fullt förtroende för att detta mål kan uppnås såsom planerat.

Stockmann kommer att öppna ett helt nytt varuhus i Hagalund i mars. Vi kommer att anstränga oss för att erbjuda internationella kundupplevelser, tilltalande högkvalitativa urval med dussintals nya varumärken samt en utomordentlig kundbetjäning. Vi kommer att öka takten ytterligare för att uppnå en helhetsomfattande vändning och för att infria våra löften till våra kunder, såväl som för att erbjuda fler orsaker att besöka våra varuhus.