Verkställande direktörens kommentar

 


Verkställande direktör Lauri Veijalainen i delårsrapporten den 28 oktober 2016:

"Stockmann fortsätter att implementera sin strategi genom att fokusera på sina kärnverksamheter Stockmann Retail, Real Estate och Lindex. Koncernens rörelseresultat var 2,9 miljoner euro (-10,6 miljoner euro) under tredje kvartalet, och resultatet förbättrades sjätte kvartalet i följd. Särskilt glädjande är också att detta var första gången på tre år som koncernen under tredje kvartalet uppnådde en positiv resultatnivå.

Våra resultat börjar gradvis vända i rätt riktning. Koncernens bruttomarginal förbättrades under kvartalet och uppgick till 54,8 procent, pga. förbättringar i både Stockmann Retail och Lindex. Lindex fortsatte sin resultattillväxt trots att septemberförsäljningen var svag för detaljhandlarna på den svenska modemarknaden. Stockmann Retail förbättrade sitt rörelseresultat tack vare flera kostnadsinbesparingsåtgärder via effektiveringsprogrammet, trots att försäljningen var mindre än förväntat och helomvändningen måste snabbas upp. Under kvartalet har vi framgångsrikt fortsatt förnyelserna i flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors och i Delikatessen i varuhuset i Åbo. Dessutom har vi under sommaren genomfört stora omorganiseringar i våra verksamheter.

Resultatet för Real Estate var fortsatt stabilt, med en förbättrad situation i Nevsky Centre i S:t Petersburg då utnyttjandegraden under kvartalet ökade tack vare nya hyresgästavtal. Som en förändring i den nuvarande strategin beslöt styrelsen att undersöka en eventuell avyttring av köpcentret Nevsky Centre.

Galna Dagar-kampanjen hölls i oktober, efter kvartalets avslut. Vi är rätt nöjda med kampanjresultatet. Detta är ett bra utgångsläge inför årets sista kvartal. Vi kommer att satsa alla krafter på den kommande julsäsongen för att kunna möljliggöra framgångsrika resultat, eftersom säsongen innehar en avgörande roll i Stockmanns resultatutveckling för hela året."