Väsentlighetsanalys

Vårt arbete fokuserar på de CSR-ämnen och -aktiviteter som är viktigast, eller mest relevanta, för vår verksamhet. Att bedöma väsentligheter är en pågående process hos Stockmann. Under åren 2012–2014 definierade Stockmann sina väsentliga hållbarhetsaspekter för att rapportera i enlighet med kraven i rapporteringsriktlinjerna GRI G4. 31 väsentlighetsaspekter identifierades och kategoriserades sedan efter fem CSR-teman: kunder, medarbetare, produkter, miljö, ekonomi och styrning.

Under förberedelserna av Stockmanns CSR-strategi för 2016–2018 reviderades, omvärderades och uppdaterades dessa CSR-teman efter behov.

I syfte att bedöma aspekter som är specifika för Lindex verksamhet utför bolaget kontinuerligt en egen väsentlighetsbedömning för att få kunskap från sina intressenter och för att komplettera koncernens väsentlighetsbedömning.

Stockmanns väsentlighetsanalysprocess och väsentliga aspekter