Ansvarsfull verksamhet som en del av samhallet

Stockmann är en betydande arbetsgivare, inköpare av produkter och tjänster, investerare samt samarbetspartner och skattebetalare. Konkurrenskraft och ett gott ekonomiskt resultat gör det möjligt att satsa på förbättring av personalens och samhällets välfärd. Socialt ansvarsfull verksamhet skapar en stark grund för bolagets effektivitet och ekonomiska tillväxt.

Se ekonomiskt mervärde per intressentgrupp i CSR 2018 rapporten, sidan 43.