Utskott

Stockmanns styrelse har grundat en belöningskommitté och en revisionskommitté vid sitt möte den 22 mars 2018.

Styrelsen valde Jukka Hienonen till ordförande för belöningskommittén och till övriga medlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh och Leena Niemistö.

Styrelsen valde Esa Lager till ordförande för revisionskommittén och till övriga medlemmar valdes Michael Rosenlew och Dag Wallgren.