Utskott

Stockmanns styrelse har grundat en belöningskommitté och en revisionskommitté vid sitt möte den 23 mars 2017.

Styrelsen valde Jukka Hienonen till ordförande för belöningskommittén och till övriga medlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh och Leena Niemistö.

Styrelsen valde Dag Wallgren till ordförande för revisionskommittén och till övriga medlemmar valdes Esa Lager och Michael Rosenlew.