Utskott

Stockmanns styrelse har grundat en belöningskommitté och en revisionskommitté vid sitt möte den 21 mars 2019.

Styrelsen valde Lauri Ratia till ordförande för belöningskommittén och till övriga medlemmar valdes Stefan Björkman och Leena Niemistö.

Styrelsen valde Esa Lager till ordförande för revisionskommittén och till övriga medlemmar valdes Peter Therman och Dag Wallgren.