Utskott

Stockmanns styrelse har grundat en belöningskommitté och en revisionskommitté vid sitt möte den 15 mars 2016.

Styrelsen valde Jukka Hienonen till ordförande för belöningskommittén och till övriga medlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh och Leena Niemistö.

Styrelsen valde Dag Wallgren till ordförande för revisionskommittén och till övriga medlemmar valdes Torborg Chetkovich och Michael Rosenlew.