Stockmanns utsikter för år 2018

Delårsrapport Q3 2018, 26.10.2018:

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsländer, Finland och Sverige, har den allmänna ekonomiska situationen förbättrats, och BNP har fortsatt att öka år 2018. Även konsumenternas förtroende förväntas fortsätta utvecklas i en positiv riktning. En liknande utveckling förväntas fortsätta under resten av året.

Köpbeteendet förändras emellertid pga. digitalisering och ökande konkurrens. Detta reflekteras i utsikterna för modemarknaden i Finland och Sverige, som enligt en uppskattning av Stockmanns ledning inte ökar lika snabbt som den allmänna ekonomin.

I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna enligt ledningens uppskattning vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes i Lindex i slutet av år 2017 och i Stockmann i början av år 2018 har till största delen genomförts, och de blir fullt synliga i rörelsekostnaderna för år 2019.

Investeringarna för år 2018 uppskattas bli ca 35 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

Resultatprognos för år 2018

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att minska jämfört med året innan (uppdaterad). Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018 (oförändrad).