Stockmanns utsikter för år 2019

Halvårsrapport 2019, 9.8.2019:

Under år 2019 uppskattas detaljhandelstillväxten minska något pga. en långsammare ekonomisk utveckling i Finland, men i Sverige uppskattas en fortsatt moderat tillväxten (källa: Finsk Handel, HUI Research). I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga huvudmarknader (källa: OECD).

Köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökad konkurrens. Näthandeln uppskattas öka stadigt, men utvecklingen i de fysiska varuhusen är fortsättningsvis utmanande. Detaljhandeln har framför sig stora strukturella utmaningar pga. digitalisering och fortsatt globalisering.

Stockmann har förnyat sin strategi med målet att skapa en hållbar affärsmodell som möjliggör en lönsam tillväxt samt stärker bolagets position och konkurrensförmåga. Målet är att minska verksamhetens kostnader med minst 40 miljoner euro innan våren år 2021, varav en betydande del skulle synas i resultatet redan år 2020.

Förändringar i redovisningsprinciperna förbättrar också koncernens driftsbidrag och rörelsevinst då den nya standarden IFRS 16, som reglerar hyresavtalens behandling, togs i bruk den 1 januari 2019. Koncernen tillämpar standarden genom att använda en förenklad övergångsmetod, vilket betyder att jämförelsesiffrorna för år 2018 inte omräknas.

Investeringarna för år 2019 uppskattas bli ca 35 miljoner euro.

Resultatprognos för år 2019

Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive inverkan av IFRS 16, kommer att vara på samma nivå som år 2018.