Tilläggsinformation om styrelsemedlemmarna

Bolagsledningens aktieinnehav och affärstransaktioner

Lauri Ratia, styrelseordförande

Övriga nuvarande väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Styrelsemedlem, Elematic Oy

2018–

Styrelseordförande, Sibelius-Samfundet rf

2016–

Styrelseordförande, Terrafame Oy

2015–

Medlem av Industrial Advisory Board, Armada Mezzanine Capital Oy

2010–

Tidigare väsentligaste förtroendeuppdrag

Period

Styrelsemedlem, NHP Yhtymä Oy

2015–2018

Medlema av Advisory Board, CV Group

2015–2017

Styrelsemedlem, Meyer Turku Oy

2014–2015

Styrelsemedlem, STX Finland Oy

2013–2014

Styrelseordförande, Paroc Group Oy Ab

2010–2015

Styrelsemedlem, YIT Abp

2009–2011

Medlema av Finlands Advisory Board, Ratos Abp

2008–2016

Styrelseordförande, VR-Yhtymä Oy

2008–2011

Styrelsemedlem, Inspecta Group Oy

2007–2015

Styrelseordförande, Sponda Abp

2007–2013

Styrelsemedlem, LSR Group OJSC (S:t Petersburg)

2007–2009

Styrelseordförande, Medisize Oy

2006–2011

Styrelseordförande, Nordic Morning Oyj (tidigare Edita Oyj)

2005–2013

Styrelsens vice ordförande, Kemira Grow How Abp

2004–2007

Styrelsens vice ordförande, Stala Group Oy

2003–2004

Ordförande, Rakennusteollisuus RT ry

2003–2004

Styrelseordförande, Tecnomen Oyj

2001–2009

Styrelsemedlem, Olvi Abp

1999–2010

Styrelsemedlem, TT/Finlands Näringsliv

1998–2004

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

CRH plc, Senior Advisor, Ryssland

2007–2008

Lohja Rudus Oy Ab, verkställande direktör

1994–2007

Scancem International ANS, Cementindustrins vice VD

1996–1997

Euroc Abp, direktör för Betong- och stenmaterialdivisionen

1994–1996

Kone Oyj, regiondirektör för Lyftkransdivisionen

1993–1994

Euroventures Nordica Ab, Partner

1990–1993

Nokia Oyj, olika ledningsuppgifter i USA och Finland

1978–1990

Olika uppgifter inom skogs- och maskinverkstadsindustrin

1970–1978

Stefan Björkman

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

 

Föreningen Konstsamfundet, verkställande direktör

2018–

 

Ilmarinen, vice verkställande direktör, tf. verkställande direktör

2018

 

Etera, verkställande direktör

2014–2018

 

Aktia, vice verkställande direktör och ekonomidirektör

2008–2014

 

Aktia, vice verkställande direktör

2006–2008

 

Oral Hammaslääkärit Oyj, verkställande direktör

2006

 

Turvatiimi Oyj, verkställande direktör

2004–2006

 

Menire Oyj, verkställande direktör

2002–2004

 

erVentures Oy, partner

2001–2002

 

Kone, Vice President – Alliances and acquisitions

2000–2001

 

Kone Japan, President

1996–1999

 

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

 

KSF Media, styrelseordförande

2018–

 

Amos Rex, styrelsemedlem

2018–

 

CorGroup, styrelsemedlem

2007–2014, 2017–

 

Coronaria Oy, styrelseordförande

2007–

 

Aktia Mortgage Bank, styrelseordförande

2007–2014

 

Aktia Life Insurance, styrelseordförande

2008–2014

Esa Lager

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Outokumpu-koncernen, ställföreträdande verkställande direktör

2011–2013

Outokumpu-koncernen, ekonomi- och finansieringsdirektör (CFO)

2005–2013

Outokumpu-koncernen, finansierings- och administrationsdirektör

2001–2004

Outokumpu-koncernen, finansieringsdirektör

1995–2000

Outokumpu-koncernen, biträdande direktör

1991–1994

Kansallis-Osake-Pankki, olika specialist- och chefsuppgifter inom huvudkontorets utlandsverksamhet och filialkontoret i London

1984–1990

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Ilkka-Yhtymä Oyj, styrelsens viceordförande, styrelsemedlem

2001–

 

SATO Oy, styrelsemedlem

2014–

Alma Media Oyj, styrelsemedlem

2014–

Terrafame Oy, styrelsemedlem

2015–

Leena Niemistö, vice ordförande

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Dextra Oy, verkställande direktör

2003–2016

Pihlajalinna Abp, vice verkställande direktör

2013–2016

Privatläkare

2003–

Invalidisäätiö Orton, specialläkare i fysiatri

2000–2004

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Raisio Abp, styrelsemedlem

2017

Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem

2013

Elisa Abp, styrelsemedlem

2010

Handelsbanken Finland, styrelsemedlem

2012

Andelslaget Finlands Mässa, styrelsemedlem

2016

Helsingforsregionens handelskammare, vice ordförande

2016

Oy Selective Investor Ab, styrelseordförande

2004

HLD Healthy Life Devices Ab, styrelseordförande

2015

Universitetsapoteket, styrelsemedlem

2018

Tracy Stone

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Polly King & Co, verkställande direktör

2017–

Perry Ellis International, tf. verkställande direktör Europa,

2017

LK Bennet, koncernens kommersiella direktör

2015–2017

Gant AB, tf. operativ direktör (COO)

2013–2015

Gant AB, global försäljningsdirektör

2012–2013

Gant UK, verkställande direktör

2006–2012

House of Fraser, Head of Beauty

2004–2006

Space.NK, försäljnings- och detaljhandelsdirektör

1998–2004

Dag Wallgren

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Oy International Business Machines Ab, finansieringskonsult

1990-1997

Ab Kelonia Placering Oy, verkställande direktör

2002-2008

Ab Kelonia Oy, verkställande direktör

2000-2008

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., finansdirektör
- verkställande direktör

1997-2008
2008-

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Ab Kelonia Oy, styrelsemedlem

2009

Söderströms & C:o förlags Ab, styrelsemedlem

2009

Pensionsförsäkringsbolaget Veritas, förvaltningsrådsmedlem

2012