Tilläggsinformation om styrelsemedlemmarna

Bolagsledningens aktieinnehav och affärstransaktioner

Jukka Hienonen, ordförande

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Stockmann Oyj Abp, direktör, internationella verksamhet

1995–2000

Kesko Abp, direktör, konsumentprodukter-affärsenheten

2000

Stockmann Oyj Abp, direktör, inhemska varuhus

2000–2001

Stockmann Oyj Abp, direktör, varuhusgruppen

2001-2005

Stockmann Oyj Abp, vice verkställande direktör

2003-2005

Finnair Abp, verkställande direktör

2006–2010

SRV Yhtiöt Oyj, verkställande direktör

2010–2014

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Paroc Group Oy, styrelseordförande

2015-2018

Sato Oyj, styrelsens vice ordförande

2015

Hartela Oy, styrelseordförande

2016

Silmäasema Oyj, styrelseordförande

2018

Kaj-Gustaf Bergh

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

 

Föreningen Konstsamfundet, verkställande direktör

2006-2018

 

Skandinaviska Enskilda Banken, ledningsgruppsmedlem 

2000-2001

 

SEB Asset Management, direktör

1998-2000

 

Ane Gyllenberg Ab, verkställande direktör  

1986-1998

 

Oy Bensow Ab, direktör, vice verkställande direktör

1985-1986

 

Ane Gyllenberg Ab, administrativ chef

1984-1985

 

Ky von Konow & Co, administrativ chef

1982-1983

 

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

 

Ramirent Oyj, styrelsemedlem

2004

 

Sponda Oyj, styrelseordförande

2013

 

Wärtsilä Oyj Abp, styrelsemedlem

2008

 

Kelonia Oy Ab, styrelsemedlem

2006

 

Julius Tallberg Oy Ab, styrelsemedlem 

2004

 

KSF Media Oy Ab, styrelseordförande

2007

 

Schildts & Söderströms Ab, styrelseordförande

2006

 

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem

2007

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, styrelseordförande

2015

Eva Hamilton

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Sveriges Television (SVT), verkställande direktör

2006–2014

Sveriges Television (SVT), SVT Fiktion direktör

2004–2006

Sveriges Television (SVT), nyhetsdirektör

2000–2004

Sveriges Television (SVT), utrikeskorrespondent, Bryssel

1993–1996

Dagens Industri, redaktör

1988–1989

Svenska Dagbladet, redaktör

1979–1988

Aftonbladet, redaktör

1978–1979

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Fortum Abp, styrelsemedlem

2015

Kungliga Dramatiska Teatern AB, styrelsemedlem

2016

LKAB, styrelsemedlem

2015

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, styrelsemedlem

2015

Film & TV -Producenterna, ordförande

2017

Esa Lager

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Outokumpu-koncernen, ställföreträdande verkställande direktör

2011–2013

Outokumpu-koncernen, ekonomi- och finansieringsdirektör (CFO)

2005–2013

Outokumpu-koncernen, finansierings- och administrationsdirektör

2001–2004

Outokumpu-koncernen, finansieringsdirektör

1995–2000

Outokumpu-koncernen, biträdande direktör

1991–1994

Kansallis-Osake-Pankki, olika specialist- och chefsuppgifter inom huvudkontorets utlandsverksamhet och filialkontoret i London

1984–1990

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Ilkka-Yhtymä Oyj, styrelsens viceordförande, styrelsemedlem

2001–

 

SATO Oy, styrelsemedlem

2014–

Alma Media Oyj, styrelsemedlem

2014–

Suomen Teollisuussijoitus Oy, styrelseordförande, styrelsemedlem

2014–

Terrafame Oy, styrelsemedlem

2015–

Leena Niemistö, vice ordförande

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Dextra Oy, verkställande direktör

2003–2016

Pihlajalinna Abp, vice verkställande direktör

2013–2016

Privatläkare

2003–

Invalidisäätiö Orton, specialläkare i fysiatri

2000–2004

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Raisio Abp, styrelsemedlem

2017

Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem

2013

Elisa Abp, styrelsemedlem

2010

Handelsbanken Finland, styrelsemedlem

2012

Andelslaget Finlands Mässa, styrelsemedlem

2016

Helsingforsregionens handelskammare, vice ordförande

2016

Oy Selective Investor Ab, styrelseordförande

2004

HLD Healthy Life Devices Ab, styrelseordförande

2015

Universitetsapoteket, styrelsemedlem

2018

Michael Rosenlew

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Mikaros AB, verkställande direktör

2011–2014

IK Investment Partners AB, managing partner

2004–2010

IK Investment Partners AB, direktör

2001–2004

IK Investment Partners AB, biträdande direktör

1996–2001

IK Investment Partners AB, associate

1993–1996

Lundinvest Oy, verkställande direktör

1991–1992

Lundinvest Oy, ekonomidirektör

1990–1991

Amer Oy, koncernens business controller

1988–1990

Y-Rahoitus Oy, ekonomidirektör

1986–1988

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Hartwall Capital Oy Ab, styrelsemedlem

2013–2018

Caverion Abp, vice ordförande, ordförande för revisionsutskottet

2015

Tracy Stone

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Perry Ellis International, tf. verkställande direktör Europa,

2017

LK Bennet, koncernens kommersiella direktör

2015–2017

Gant AB, tf. operativ direktör (COO)

2013–2015

Gant AB, global försäljningsdirektör

2012–2013

Gant UK, verkställande direktör

2006–2012

House of Fraser, Head of Beauty

2004–2006

Space.NK, försäljnings- och detaljhandelsdirektör

1998–2004

Dag Wallgren

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Oy International Business Machines Ab, finansieringskonsult

1990-1997

Ab Kelonia Placering Oy, verkställande direktör

2002-2008

Ab Kelonia Oy, verkställande direktör

2000-2008

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., finansdirektör
- verkställande direktör

1997-2008
2008-

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Ab Kelonia Oy, styrelsemedlem

2009

Söderströms & C:o förlags Ab, styrelsemedlem

2009

Pensionsförsäkringsbolaget Veritas, förvaltningsrådsmedlem

2012