Tilläggsinformation om styrelsemedlemmarna

Bolagsledningens aktieinnehav och affärstransaktioner

Jukka Hienonen, ordförande

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Stockmann Oyj Abp, direktör, internationella verksamhet

1995–2000

Kesko Abp, direktör, konsumentprodukter-affärsenheten

2000

Stockmann Oyj Abp, direktör, inhemska varuhus

2000–2001

Stockmann Oyj Abp, direktör, varuhusgruppen

2001-2005

Stockmann Oyj Abp, vice verkställande direktör

2003-2005

Finnair Abp, verkställande direktör

2006–2010

SRV Yhtiöt Oyj, verkställande direktör

2010–2014

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Paroc Group Oy, styrelseordförande

2015

Sato Oyj, styrelsens vice ordförande

2015

Hartela Oy, styrelseordförande

2016

Kaj-Gustaf Bergh

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

 

Föreningen Konstsamfundet, verkställande direktör

2006-

 

Skandinaviska Enskilda Banken, ledningsgruppsmedlem 

2000-2001

 

SEB Asset Management, direktör

1998-2000

 

Ane Gyllenberg Ab, verkställande direktör  

1986-1998

 

Oy Bensow Ab, direktör, vice verkställande direktör

1985-1986

 

Ane Gyllenberg Ab, administrativ chef

1984-1985

 

Ky von Konow & Co, administrativ chef

1982-1983

 

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

 

Ramirent Oyj, styrelsemedlem

2004

 

Sponda Oyj, styrelseordförande

2013

 

Wärtsilä Oyj Abp, styrelsemedlem

2008

 

Kelonia Oy Ab, styrelsemedlem

2006

 

Julius Tallberg Oy Ab, styrelsemedlem 

2004

 

KSF Media Oy Ab, styrelseordförande

2007

 

Schildts & Söderströms Ab, styrelseordförande

2006

 

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem

2007

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, styrelseordförande

2015

Esa Lager

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Outokumpu-koncernen, ställföreträdande verkställande direktör

2011–2013

Outokumpu-koncernen, ekonomi- och finansieringsdirektör (CFO)

2005–2013

Outokumpu-koncernen, finansierings- och administrationsdirektör

2001–2004

Outokumpu-koncernen, finansieringsdirektör

1995–2000

Outokumpu-koncernen, biträdande direktör

1991–1994

Kansallis-Osake-Pankki, olika specialist- och chefsuppgifter inom huvudkontorets utlandsverksamhet och filialkontoret i London

1984–1990

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Olvi Oyj, styrelseordförande, styrelsemedlem

2002–

Ilkka-Yhtymä Oyj, styrelsens viceordförande, styrelsemedlem

2001–

 

SATO Oy, styrelsemedlem

2014–

Alma Media Oyj, styrelsemedlem

2014–

Suomen Teollisuussijoitus Oy, styrelseordförande, styrelsemedlem

2014–

Terrafame Oy, styrelsemedlem

2015–

Susanne Najafi

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

BackingMinds Venture Capital, grundarmedlem

2016–

The Springfield Project, investeringsdirektör

2015–

Eleven AB (Unity Beauty Group), medgrundare, verkställande direktör

2011–2015

Clearlii AB, grundare

2011–

Context Retail AB, ägare, verkställande direktör

2010–2011

P&G (Procter & Gamble Co.), kommersiell direktör

2007–2009

P&G (Procter & Gamble Co.), produktchef

2005–2007

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

TransferGalaxy, styrelsemedlem

2015–

Clearlii AB, styrelsemedlem

2011–

Mediaty, styrelsemedlem

2017–

Leena Niemistö, vice ordförande

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Dextra Oy, verkställande direktör

2003–2016

Pihlajalinna Abp, vice verkställande direktör

2013–2016

Privatläkare

2003–

Invalidisäätiö Orton, specialläkare i fysiatri

2000–2004

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Raisio Abp, styrelsemedlem

2017–

Pihlajalinna Abp, styrelseordförande

2016–

Elisa Abp, styrelsemedlem

2010–

Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem

2013–2016

Handelsbanken Finland, styrelsemedlem

2012–

Andelslaget Finlands Mässa, styrelsemedlem

2016–

Helsingforsregionens handelskammare, vice ordförande

2016–

Oy Selective Investor Ab, styrelseordförande

2004–

HLD Healthy Life Devices Ab, styrelseordförande

2015–

Universitetsapoteket, styrelsemedlem

2018–

Per Sjödell

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

ICA Sverige AB, marknadskommunikationschef

2002-2005

Gant AB, Global marknads-/retaildirektör

 

2007-2008

Gant Sweden AB, verkställande direktör

2005-2008

H&M AB, Global marknadsdirektör

2008-2010

Pocket Shop AB, verkställande direktör

2010-2012

Fiskars Sverige AB, verkställande direktör

2012-2015

Red City PR, grundare och delägare

2015-

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Nordic Morning Abp, styrelseordförande

2016

Lyko Group AB, styrelseordförande

2016

Identity works, styrelseordförande

2013

Lindex AB, styrelseordförande

2014–2017

Abury GmbH, styrelsemedlem

2017–

TeenZapp Ltd, styrelsemedlem

2017–

Michael Rosenlew

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Mikaros AB, verkställande direktör

2011–2014

IK Investment Partners AB, managing partner

2004–2010

IK Investment Partners AB, direktör

2001–2004

IK Investment Partners AB, biträdande direktör

1996–2001

IK Investment Partners AB, associate

1993–1996

Lundinvest Oy, verkställande direktör

1991–1992

Lundinvest Oy, ekonomidirektör

1990–1991

Amer Oy, koncernens business controller

1988–1990

Y-Rahoitus Oy, ekonomidirektör

1986–1988

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Hartwall Capital Oy Ab, styrelsemedlem

2013–

Caverion Abp, vice ordförande, ordförande för revisionsutskottet

2015–

Dag Wallgren

Viktigaste arbetsuppgifter

Period

Oy International Business Machines Ab, finansieringskonsult

1990-1997

Ab Kelonia Placering Oy, verkställande direktör

2002-2008

Ab Kelonia Oy, verkställande direktör

2000-2008

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f., finansdirektör
- verkställande direktör

1997-2008
2008-

Väsentligaste förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Aktia Bank Abp, styrelsemedlem
- styrelseordförande

2003
2013

Ab Kelonia Oy, styrelsemedlem

2009

Söderströms & C:o förlags Ab, styrelsemedlem

2009

Pensionsförsäkringsbolaget Veritas, förvaltningsrådsmedlem

2012