Tilläggsinfomation om ledningsgruppens medlemmar

Bolagsledningens aktieinnehav och affärstransaktioner

Veijalainen Lauri

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

 

Stockmann Oyj Abp, verkställande direktör
- tf. verkställande direktör
- ekonomidirektör
- biträdande direktör, Real Estate-enheten
- utvecklingsdirektör för koncernens internationella verksamhet


2016-
2016-2016
2015-2016
20142015
20102015

Ikea, Ryssland och OSS-ländernar, ekonomidirektör

2003–2010

Skanska Moskova, ekonomi- och förvaltningsdirektör

1998–2003

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag 

Begynnelseår

East Office of Finnish Industries, styrelsemedlem

2018–

Finsk Handel, styrelsemedlem

2017–

Helsingforsregionens handelskammare, medlem

2017–

Fortrent Oy (JV Cramo-Ramirent), styrelsemedlem

2013

Väsentligaste redan avslutade förtroendeuppdrag

 

East Office of Finnish Industries, suppleant för styrelsemedlem

2014–2017

Veikkaus Oy, styrelsemedlem
- styrelsens vice ordförande

2012-2017
2013-2017

Huttunen Mikko

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp, personaldirektör

2016–

Rovio Entertainment, personaldirektör

2014–2016

GE Healthcare, personalchef

2011-2014

Cargotec Oyj, personaldirektör 2008-2010
Nokia Mobile Phones, olika ledningsuppgifter inom personaladministrationen 1998-2007

Kai Laitinen

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp, ekonomidirektör

2017–

Finavia Oyj, ekonomidirektör

2014–2017

Outokumpu Oyj,
- senior biträdande direktör, Corporate Controller
- biträdande direktör, Business Control
- Tornio Works, biträdande direktör, Business Control
- senior biträdande direktör, förändringsledning, projekt


2011–2014
2011
2009–2011
2007–2009

Malin Nora

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp, medlem i ledningsgruppen
- utvecklingsdirektör
- kommunikationsdirektör
- kommunikationschef 

2015
2017–

2013–
2010-2012

Fiskars Oyj Abp, kommunikationschef

2008-2010

Iittala Group Oy Ab, kommunikationschef,
financiell information

2006-2008

Basware Abp, kommunikationschef 2003-2006
Smartner Information Systems Oy, PR-chef    2000-2003

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag

Begynnelseår

Finska Handel, medlem i kommunikationskommittén

2013-

 

Naulapää Jukka

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp, direktör för juridiska ärenden
- bolagets jurist
- ledningsgruppens sekreterare

2006
19982006
2001

Advokatbyrå Hepo-Oja & Lunnas Ab, advokat

19911998

Niskanen Maiju

Viktigaste arbetsuppgifter                                                           

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp, direktör för varuhusfunktioner

2016

- Lindex, landschef, Finland och Baltikum

2013­­–2016

- Lindex, controller-uppgifter, Finland och Baltikum

2009–2013

- Stockmannvaruhusen, olika ledningsuppgifter inom inköp och försäljning

2001–2009

Salmi Anna

Viktigaste arbetsuppgifter

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp, Direktör för kundrelationer, marknadsföring och digitala tjänster (CCO)

Stockmann Oyj Abp, direktör, Digital Retail

Aurinkomatkat Oy, kommersiell direktör

Aurinkomatkat Oy, försäljnings- och marknadsföringsdirektör

Finnair, direktör, Digital Marketing

Finnair, direktör, nätförsäljning och stamkundsmarknadsföring

Finnair, kommersiell direktör, Global Customer Relationship, försäljning

Finnair, försäljningschef, nätförsäljning

ebookers, marknadsföringschef, Finland

2016


2015-2016

2014-2015

2011-2014
 

2010-2011

2009-2010
 

2008-2009

 

2007-2008

2004-2007

Väsentligaste nuvarande förtroendeuppdrag 

Begynnelseår

Realia Group, styrelsemedlem

2017–

 

Westermarck Tove

Viktigaste arbetsuppgifter   

Verksamhetsperiod

Stockmann Oyj Abp, direktör för leveranskedjan

2016-

- koncernens utvecklingsdirektör

2014­­–2016

- direktör, varuhusgruppens distanshandelsaffärsverksamhet

2013–2014

- direktör för varuhusen i Ryssland

2008–2013

- försäljningsdirektör för varuhusen i Ryssland

2007–2008

- utlandsverksamhetens marknadsföringsdirektör

2005–2007

- direktör, varuhuset i Tallinn

2004–2005

- marknadsföringschef, varuhuset i Helsingfors centrum   

2001–2004

- försäljningschef, varuhuset i Helsingfors centrum

1999–2000