Tidigare bolagsstämmor

Stockmanns bolagsstämma 2019

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019 hölls torsdagen den 21 mars 2019 kl. 14 i Finlandiahuset i Helsingfors. 


 

Bolagsstämmohandlingar

 

Stockmanns bolagsstämma 2018

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018 hölls torsdagen den 22 mars 2018 kl. 14 i Finlandiahuset i Helsingfors. 

 

Bolagsstämmohandlingar

 

Stockmanns bolagsstämma 2017

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017 hölls torsdagen den 23 mars 2017 kl. 14 i Finlandiahuset i Helsingfors. Anmälningstiden till bolagsstämman gick ut den 17 mars 2017 kl. 16.00.

Bolagsstämmohandlingar

 

Stockmanns bolagsstämma 2016

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016 hölls den 15 mars 2016.

 

 

 


 

Bolagsstämmohandlingar

Stockmanns bolagsstämma 2015

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 hölls torsdagen den 19 mars 2015 i Finlandia-huset, Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar:

 

 

 

 

 

 

Stockmanns bolagsstämma 2014

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2014 hölls tisdagen den 18 mars 2014 i Finlandia-huset, Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar:

 

Stockmanns bolagsstämma 2013

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2013 hölls torsdagen den 21 mars 2013 i Finlandia-huset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar:

Stockmanns bolagsstämma 2012

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma år 2012 hölls torsdagen den 15 mars 2012 i Finlandia-huset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar:

Stockmanns bolagsstämma 2011

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma år 2011 hölls tisdagen den 22 mars 2011 i Finlandia-huset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar:

Stockmanns bolagsstämma 2010

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls tisdagen den 16 mars 2010 i Finlandia-huset i Helsingfors.

Bolagsstämmohandlingar: