Ca 500 butiker, verksamhet i 18 länder

Stockmanns tre affärsenheter är Stockmann Retail, Real Estate och Lindex. Stockmann Retail idkar varuhus- och näthandelsverksamhet. Real Estate har fastigheter i tre länder. Lindex har ett brett butiksnätverk och en nätbutik som verkar inom EU-området och Norge.