Styrelsen

Bolagets styrelse består enligt bolagsordningen av minst fem och högst nio medlemmar, som väljs för ett år i sänder. Mandatperioden för en styrelsemedlem inleds vid den bolagsstämma då han eller hon väljs och upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Styrelsemedlemmarna valdes vid bolagsstämman som hölls den 21 mars 2019. Styrelsen har för närvarande sex medlemmar, av vilka ingen är styrelsemedlem på heltid. Styrelsen väljer inom sig en styrelseordförande och vice ordförande för ett år i sänder.

Om styrelsens belöning kan läsas i den årligen publicerade redogörelsen om löner och belöningar.

Ordförande
Lauri Ratia
f. 1946, finsk medborgare

 • DI, industriråd
 • Professionell styrelsemedlem
 • Medlem sedan 2019
 • Ordförande för belöningskommittén
 • Oberoende av bolaget

Stefan Björkman
f. 1963, finsk medborgare

 • DI
 • Verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet rf.
 • Medlem sedan 2019
 • Medlem av belöningskommittén och revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget

Esa Lager
f. 1959, finsk medborgare

 • JK, EM
 • Professionell styrelsemedlem
 • Medlem sedan 2017
 • Ordförande för revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget och av betydande
  aktieägare

Vice ordförande
Leena Niemistö
f. 1963, finsk medborgare

 • Med. dr.
 • Professionell styrelsemedlem
 • Medlem sedan 2016
 • Medlem av belöningskommittén
 • Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare

Tracy Stone
f. 1962, brittisk medborgare

 • Verställande direktör,
  Polly King & Co
 • Medlem sedan 2018
 • Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare
 •  

Dag Wallgren
f. 1961, finsk medborgare

 • EM
 • Verkställande direktör, Svenska litteratursällskapet r.f.
 • Medlem sedan 2011
 • Medlem av revisionskommittén
 • Oberoende av bolaget
 
 
 
     

Personalrepresentanter i styrelsen

Personalrepresentanterna har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. De är inte medlemmar av styrelsen.

Minna Salo
f. 1967, finsk medborgare
 • Utvecklingschef, förtroendeman för de högre tjänstemännen,
  koncernadministrationen
 • Personalrepresentant, vald av de högre tjänstemännen i Stockmann
Petri Leskelä
f. 1970, finsk medborgare
 • Huvudförtroendeman, Stockmann
 • Personalrepresentant vald av koncernnämnden