Socialt ansvar

Den sociala dimensionen av Stockmanns samhällsansvar riktar sig särskilt till koncernens egen personal. Stockmannkoncernens mål är också att säkerställa leveranskedjans ansvarsfullhet samt att garantera produktsäkerheten för de produkter som säljs.

Personal

Ansvar för den egna personalen utgör en väsentlig del av Stockmanns samhällsansvar. Ansvar för personalen förverkligas bl.a. som god personalpolitik, en belönande och jämlik arbetsgemenskap samt ett motiverande arbetsklimat. Stockmanns sociala ansvar inkluderar också arbetshälsa och arbetarskydd, personalens arbetstillfredsställelse, mentala och fysiska välmående samt utbildnings- och karriärmöjligheter. Stockmann uppskattar sin personal och koncernens affärsenheter uppmuntrar personalen till fortlöpande personlig utveckling, samt till multikompetens.

Regelbunden utbildning inleds redan i början av karriären, till exempel grundlig introduktion har långa traditioner i Stockmanns varuhus. Även Stockmannkoncernens modekedjor, Seppälä och Lindex, utbildar sin personal aktivt och uppmuntrar sin personal genom
utbildningsprogram att också delta i utvecklingen av affärsverksamheten. Nyckeltal gällande personalen och statistikuppgifter finns tillgängliga i CSR-rapporterna.

Ansvarsbärande varje dag
Stockmann är erkänt en önskad och attraktiv arbetsplats. Stockmannkoncernen har ett stort antal arbetsuppgifter.

Vill du bli en av oss? Läs mer om olika käarriarvägar 
och lediga jobb.

 

 
Bekanta dig med lediga jobb.

Verksamhet som bekämpar korruption

Stockmann är med som grundande medlem i organisationen Transparency Finland som främjar verksamhet som motverkar korruption. Stockmannkoncernens verksamhet i alla länder följer alltid koncernens grundvärden och instruktioner och iakttar lokala lagar och bestämmelser.