Stockmannkoncernens CSR-politik


För en mer hållbar framtid
 
Ansvaret är en integrerad och erkänd del av alla Stockmannkoncernens verksamhet, stöder våra affärsmål och främjar effektivitet. Vi eftersträvar att minska miljöpåverkan av våra handlingar, och erbjuder våra kunder ansvarsfulla shoppingupplevelser.
 
Vår verksamhet är etiskt hållbar, rättvis och respekterar miljövärden. Ansvaret är inte enbart kopplat till vår egen affärsverksamhet, utan sträcker sig till hela leveranskedjan. Vi respekterar våra kunder, personalen, leverantörer, investerare och andra intressentgrupper.
 
Vi följer lagar och förordningar i samtliga länder där vi verkar. Grunden för vårt hållbarhetsarbete utgörs av FN:s Global Compacts 10 principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.
 
Våra CSR-mål anges i koncernens CSR-strategi som förverkligas i affärsenheterna. Ansvar är en del av det dagliga arbetet och beslutsfattandet av samtlig personal på Stockmann.
 
Vi mäter vår verksamhet, fastställer mål för att minska miljönpåverkan, och rapporterar om resultaten av vårt hållbarhetsarbete. Vi har förbundit oss vid principen om ständig förbättring.
 
Vi deltar aktivt i olika nätverk och samarbetar med myndigheter, andra företag och intresseorganisationer för att främja en hållbar utveckling. Vår kommunikation är öppen, transparent och baseras på aktiv dialog med våra intressentgrupper.
 
Stockmannkoncernens ledningsgrupp godkände bolagets CSR-politik för affärsenheterna i januari 2011.