Ansvarsbegränsning

Distribution av informationen som finns på följande sidor kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för begränsningar enligt lag. Informationen som finns på följande sidor eller annan information gällande listningen av obligationerna får inte användas av någon för eller i samband med erbjudande eller försäljning i en sådan jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan försäljning inte är tillåtet eller till en person till vem det är olagligt att erbjuda eller sälja obligationerna. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller kvalificera obligationerna eller på annat sätt tillåta offentligt erbjudande av obligationerna i någon jurisdiktion utanför Finland. Obligationerna får inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överföras eller levereras direkt eller indirekt i eller till Förenta staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att erbjuda obligationerna, och informationen som finns på följande sidor eller annan information gällande listningen av obligationerna får inte skickas till någon person i ovannämnda jurisdiktioner.

Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med Förenta staternas värdepappersmarknadslag 1933 (U.S. Securities Act 1933) i dess senaste form ("Värdepappersmarknadslag") eller hos en värdepappersmyndighet i någon av Förenta staternas delstater. Obligationerna får inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras direkt eller indirekt inom Förenta staterna eller till U.S. Persons (enligt definition i Regulation S i Värdepappersmarknadslagen ("Regulation S")), för deras räkning eller till förmån för sådana personer, förutom till en person som inte är en U.S. Person (enligt definition i Regulation S) i en utländsk transaktion i enlighet med Regulation S.

I Storbritannien kan informationen som finns på följande sidor och annan information gällande listningen av obligationerna distribueras och riktas endast till (a) personer som har professionell erfarenhet i frågor gällande investeringar som omfattas av artikel 19(1), Regel 2005 i lagen om finansiella tjänster och marknader i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Regeln") eller (b) till entiteter med hög förmögenhetsstatus (high net worth entities) som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln (alla sådana personer kallas härefter "relevanta personer"). Andra än relevanta personer ska inte vidta åtgärder på basen av eller förlita sig på informationen som finns på följande sidor eller annan information gällande listningen av obligationerna.

Jag bekräftar att jag har läst och förstått samt förbinder mig att iaktta de ovannämnda begränsningarna. Jag bekräftar att min hemvist eller nuvarande plats inte är i Förenta staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distribuering eller publikation av ifrågavarande information är olagligt och att jag inte är en U.S. Person.

Genom att trycka "Godkänner" anses du ha läst, godkänt och förstått ansvarsbegränsningarna ovan.

Tryck "Godkänner" för att få tillgång till informationen gällande listningen av obligationerna.

Tryck "Godkänner inte" för att gå tillbaka till hemsidan.