Produktriktlinjer

Stockmannkoncernens affärsenheter drar vid behov upp riktlinjer för produktsortiment och inköpsverksamheten. Exempel på våra riktlinjer som gäller ansvar: 

Fisk- och skaldjursprodukter

I Stockmann Delikatessens fisksortiment fokuserar vi på kvalitet, färskhet, utbud och ansvar. Vi främjar en ansvarsfull fiskhandel genom att satsa på tillgången av inhemska fisk- och skaldjursarter och prioriterar certifierade fisk- och skaldjursprodukter. Vi följer noggrant med diskussionerna om hållbart fiske och utmaningarna kring fiskerinäringen. Stockmann Delikatessen i Finland köper sina samtliga fisk- och skaldjursprodukter från partihandlare. Vi accepterar inte användning av dynamit eller giftiga ämnen i fisket.

Vi främjar inhemska och MSC-certifierade fiskprodukter

• Vi främjar och erbjuder inhemska fiskprodukter i vårt sortiment enligt tillgång.
• I vårt sortiment finns Marine Stewardship Council (MSC)-certifierade fiskprodukter enligt säsong och tillgänglighet. Vi utökar vårt sortiment av MSC-certifierade fiskprodukter i enlighet med att partihandlarna lanserar nya produkter på marknaden.
• Stockmann Delikatessens färskfiskdiskar i Finland är MSC-certifierade sedan år 2012. MSC-certifierad fisk är utländsk vild fisk som fångats på ett ansvarsfullt sätt utan att riskera fiskbestånden, och vars ursprung kan spåras ända till fiskens fångstplats. Vi anser att MSC-certifikatet för tillfället är det bästa och mest pålitliga märket för hållbart fiske.

Vi följer rekommendationer om utrotningshotade och sårbara arter

• Stockmann Delikatessen säljer inte fisk- och skaldjursarter som klassificeras som utrotningshotade eller sårbara i Finland (Rödlistade arter i Finland 2010, Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010).
• I vårt sortiment prioriterar vi fiskarter som utvärderats i WWF:s Fiskguide för konsumenter med grön färgmarkering. I andra hand väljer vi fiskarter med gul färgmarkering. Vårt mål är att inte sälja fiskarter som är rödmärkta i WWF:s Fiskguide för konsumenter. Vi söker aktivt mer ansvarsfulla och kvalitativa alternativ till de rödmärkta produkterna

Tropiskt virke från naturskogar

Stockmann säljer inte trädgårdsmöbler som är tillverkade av virke från tropiska naturskogar. Övriga produkter som ingår i Stockmanns sortiment och som är tillverkade av virke från tropiska naturskogar är märkta med FSC- eller PEFC-certifikat.

Hönsägg

Stockmann Delikatessen i Finland säljer endast ekologiska ägg samt ägg från frigående höns. Ägg från hönsgårdar med stimulansburar ingår inte i sortimentet.

Blekta jeans

Sandblästringsmetoden om är förbjuden enligt lag inom EUområdet och bl.a. i Turkiet, används inte vid tillverkningen av de egna jeansmärkena som säljs i Stockmannvaruhusen, Lindex och Hobby Hall. Att utföra blekning av jeans med sandblästringsmetoden kan utgöra en fara för de anställdas hälsa om det görs utan adekvat skyddsutrustning och utbildning.

Bomull

Vi accepterar inte bomull från Uzbekistan på grund av risker i mänskliga rättigheter och miljörisker som förknippas med bomullsproduktionen i landet.

Djurens rättigheter

Vi verkar med respekt för djurens rättigheter och kräver det samma av våra varuleverantörer. Leverantörerna av våra egna modemärken har förbundit sig till bl.a. följande grundläggande krav:

Angoraull

Ullen ska samlas från kaniner så att djurens rättigheter respekteras och så att åtgärden inte orsakar kaninerna smärta. Stockmannvaruhusens egna modemärken godkänner endast angoraprodukter från leverantörer som kan bevisa det exakta ursprunget av angoraullen samt att djuren behandlas väl. Lindex har beslutat att tills vidare avstå från angoraull.

Merinoull

Vi accepterar inte mulesing-klippning av merinofår.

Läder och päls

Läder som används i produkter ska vara en biprodukt från köttproduktion. Pälsprodukter ingår inte i Modekedjornas sortiment.

Dun

Dun som används i produkter ska vara en biprodukt från fjäderfäproduktion. Vi accepterar inte dunplockning från levande fåglar.