Presentationer

Presentationerna är på engelska om inte annat nämns.

2018

Delårsrapport Q3 2018
DNB Nordic Consumer Conference
Nordea Seminar 4.9.2018
Halvårsrapport 2018
Delårsrapport Q1 2018
Bokslut 2017

2017

Börskväll, oktober-november 2017 (på finska)
Delårsrapport Q3 2017
Halvårsrapport 2017
Delårsrapport Q1 2017
Bokslut 2016
SEB Nordic Seminar, 11.1.2017

2016

Sijoitus Invest 2016 -mässan, 30.11.2016, (på finska)
Distribution Centre, site visit, 23.11.2016
Halvårsrapport 2016
Delårsrapport Q1/2016
Road Show Paris–London 30–31.3.2016
Bokslut 2015
SEB Nordic Seminar 8.1.2016

2015

Operations in Russia 27.11.2015
Delårsrapport Q3/2015
Delårsrapport Q2/2015
Delårsrapport Q1/2015

Bokslut 2014
Enskilda Nordic Seminar 9.1.2015

2014

Delårsrapport Q3/2014
Delårsrapport Q2/2014
Delårsrapport Q1/2014
Bokslut 2013
SEB-seminarium 9.1.2014

2013

Börskväll 18.11.2013
Börskväll 31.10.2013, (på finska)
Delårsrapport Q3/2013
Delårsrapport Q2/2013
Delårsrapport Q1/2013

2012

Bokslut 2012
Delårsrapport Q3/2012
Capital Markets Day i Helsingfors 12.9.2012
Delårsrapport Q2/2012
Enskilda investerarträff 15.6.2012
Delårsrapport Q1/2012
Nordnet 20.3.2012
Enskilda Nordic Seminar 11.1.2012

2011

Bokslut 2011
Börskvällar november 2011 (på finska)
Capital Markets Day i S:t Petersburg 7.9.2011
Delårsrapport Q3/2011 (pdf)
Delårsrapport Q2/2011 (pdf)
Delårsrapport Q1/2011 (pdf)

2010

Bokslut 2010 (pdf)
Delårsrapport Q3/2010 (pdf)

Delårsrapport Q2/2010 (pdf)
Delårsrapport Q1/2010 (pdf)

2009

Bokslut 2009 (pdf)
Delårsrapport Q3/2009 (pdf)

Delårsrapport Q2/2009 (pdf)
Delårsrapport Q1/2009 (pdf)

2008

Bokslut 2008 (pdf)
Delårsrapport Q3/2008 (pdf)
Delårsrapport Q2/2008 (pdf)
Delårsrapport Q1/2008 (pdf)

2007

Bokslut 2007 (pdf)
Delårsrapport Q3/2007 (på finska/svenska, pdf)
Delårsrapport Q2/2007 (på finska/svenska, pdf)
Delårsrapport Q1/2007 (på finska/svenska, pdf)