Personalen bygger upp Lindex framtid

Utvecklingsprogrammet Lindex Souls styrka ligger i att dra nytta av kunnandet hos modekedjans egen personal. Deltagarna i programmet är noga utvalda utifrån att de är inspirerande förebilder inom Lindex och starkt kan bidra till att utveckla verksamheten genom att de representerar olika kompetenser t.ex. genom att fundera på framtidens framgångsfaktorer.

Målet är att skapa nya verktyg och verksamhetsmodeller som gynnar hela kedjan, från inköp till butiker. Under år 2013 deltog 12 medarbetare i coachingprogrammet Lindex Souls.

Uppgiften för deltagarna i Lindex Souls 2014 innebar att vara ett föredöme, att dela med sig av berättelser om hur de använder Lindex värderingar och hur värderingarna hjälper dem att fatta beslut i vardagen på Lindex. Lindex Souls berättelser användes för att hjälpa alla på Lindex att bättre förstå de reviderade värderingarna och för att uppmuntra agerande i enlighet med dessa.