Optionsprogram

Stockmann Oyj Abp har två gällande optionsprogram:

Stamkundsoptionsprogrammet 2012 riktat till Stockmanns stamkunder samt optionsprogrammet till nyckelpersoner 2010 riktat till nyckelpersoner inom Stockmanns och dess dotterbolag.

Under år 2012 avslutades stamkundsoptionsprogrammet 2008 samt optionsprogrammet till nyckelpersoner 2006.