Ofta ställda frågor

1. Hur söker jag jobb hos Stockmann?

Alla lediga tjänster finns på koncernens webbsidor i delen Jobba hos oss / Arbetsplatser i olika länder. När du hittat en lämplig tjänst söker du den genom att fylla i ansökningsblanketten. Vi behandlar endast ansökningar mottagna via rekryteringssystemet.

2. Hur lämnar jag en öppen arbetsansökan?

Du kan lämna en öppen arbetsansökan genom våra webbsidor. Rekryterarna följer regelbundet med de öppna ansökningarna, och kontaktar dig om en lämplig tjänst kan erbjudas. Uppge tillräckligt med information om dig själv i den öppna ansökan.

3. Måste jag fylla i ansökan via webben?

För att söka en tjänst förutsätts att man lämnar ansökan via vårt rekryteringssystem på webben, eftersom alla ansökningar och rekryteringsprocesser styrs via detta system. Till ansökan kan bifogas en CV. Vänligen sänd inte din CV eller ansökan per e-post.

4. Hur får jag hjälp om jag inte kan fylla in ansökan via rekryteringssystemet?

Systemet ger anvisningar i varje skede. Vid behov kan du också kontakta rekryteringen: rekrytointi@stockmann.com. Vi tar dock inte emot ansökningar per e-post.

5. Vad händer efter att jag lämnat in min ansökan?

En bekräftelse på att din ansökan har kommit fram till Stockmanns rekryteringssystem skickas per e-post. Rekryterarna och förmännen behandlar ansökningarna direkt efter att ansökningstiden gått ut. Förmännen väljer de lämpligaste arbetssökandena för en personlig intervju eller en grupp intervju, och kontaktar sökanden per telefon. Samtliga arbetssökanden kontaktas per e-post senast när rekryteringsprocessen har avslutats.

6. Jag är intresserad av en viss arbetsuppgift hos Stockmann och vill tala med en rekryterare. Hur går jag till väga?

Rekryterarna är i kontakt med arbetssökandena under rekryteringsprocessen. Samtliga arbetssökanden kontaktas senast när rekryteringsprocessen avslutats. För vissa arbetsuppgifter kan ytterligare information erhållas av den rekryterande förmannen, vars kontaktuppgifter finns i ansökningsannonsen.

7. Vem kan jag kontakta angående ärenden som berör rekryteringen?

Ifall du har frågor under rekryteringsprocessen, kan du kontakta oss via rekrytointi@stockmann.com eller ta kontakt med annonsens kontaktperson. Vi meddelar sökanden om processens framsteg så snabbt som möjligt. Vi behandlar endast ansökningar mottagna via rekryteringssystemet.

 

8. Hur många intervjuomgångar ingår i Stockmanns rekryteringsprocess?

Antalet intervjuer beror på arbetsförhållandets längd och arbetsuppgifterna. Oftast hålls två intervjuer. Gruppintervjuer kan också ingå i vissa rekryteringar. Vid behov hålls det ännu en ytterligare intervjuomgång med en representant från företagsledningen.

9. Ingår personbedömningar i rekryteringsprocessen?

Enligt Stockmanns praxis ingår personbedömningar i rekryteringsprocessen fr.o.m. specialist- och förmansnivåerna. För att försäkra oss om att rätt kandidat väljs för uppgiften, är det möjligt att personbedömningar utförs även för andra uppgifter.

10. Hur lång tid tar rekryteringsprocessen hos Stockmann?

Processens längd varierar i relation till rekryteringens kompetensnivå, och dröjer från ett par veckor till några månader. Specialist- och förmansrekryteringarna tar längre tid.

11. Erbjuder Stockmann sommarjobb?

Vi informerar om lediga sommarjobb i början av året på vår  nätsida. Vi behandlar endast ansökningar mottagna via vårt rekryteringssystem. 

12. Erbjuder Stockmann juljobb?

Stockmann har också lediga juljobb. Julrekryteringarna hålls i samarbete med vår samarbetspartner Opteam. Ifall du är intresserad av Stockmanns juljobb, kan du kontakta Opteam.fi.

13. Erbjuder Stockmann arbetspraktikplatser?

Stockmann erbjuder även praktikplatser. Du kan ansöka om en arbetspraktikplats under hela året genom att fylla i en ansökan på nätet (pä finska). Berätta i  ansökan hurudant jobb och arbetsuppgifter du är intresserad av, vilken period det gäller och i vilken Stockmannenhet du vill jobba.

14. Betalar Stockmann lön för arbetspraktik?

Arbetspraktikanterna erbjuds ett mål varm mat per arbetspraktikdag, men vi betalar ingen lön för arbetspraktiken.

15. Är det möljligt att utföra ett slutarbete eller pro gradu för Stockmann?

Just nu har Stockmann inte möjlighet att erbjuda uppdrag att utföra slutarbeten eller pro gradun.

16. Tar Stockmann emot PRAO-praktikanter?

Ja, Stockmann kan erbjuda PRAO-praktikantplatser i alla våra varuhus. Angåend PRAO-praktikantplatser ber vi att du kontaktar det varuhus du önskar jobba i (se kontaktuppgifter och tillägssinformation om PRAO-praktikantplatser).

17. Är det möjligt att jobba hos Stockmann på dagsverkedagen?

Just nu har Stockmann inte möjlighet att erbjuda dagsverkejobb.

18. Har Stockmann läroavtalsplatser?

För tillfället erbjuder vi inte läroavtalsplatser till nya arbetstagare.

19. Anställer Stockmann ungdomar under 18 år?

Vi anställer huvudsakligen myndiga personer. Inom en del uppgifter finns det möjlighet att anställa även personer som är under 18 år.

20. Kan jag bifoga min CV och intyg till min ansökan?

Till ansökan kan bifogas fem dokument (i *.txt, *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png eller pdf-format).

21. Hur länge sparas min arbetsansökan?

Din ansökan sparas i vår databas för sex månader, och är tillgänglig för våra rekryterare med tanke på eventuella övriga lediga tjänster. Om du inte vill att din ansökan skall sparas, raderas den efter att rekryteringsprocessen avslutats.

22. Kan jag radera min arbetsansökan medan rekryteringsprocessen pågår eller efter att den avslutats?

Om du vill radera din ansökan medan rekryteringsprocessen pågår, kan du kontakta rekryteringen per e-post: rekrytointi@stockmann.com.

23. Hur vet jag att min arbetsansökan har mottagits?

Sökanden får en bekräftelse per e-post när rekryteringssystemet mottagit din ansökan.

24. Hur länge är min öppna ansökan i kraft?

En öppen ansökan är aktiv i sex månader, varefter den kan förnyas för följande sex månader genom att sända en ny öppen ansökan.

25. Kan jag söka flera arbetsuppgifter samtidigt?

Vi har förnyat våra rekryteringssidor. Du kan nu söka flera lediga tjänster med en och samma ansökningsblankett. När du klickar på ikonen portfölj+ brevis arbetsuppgiften, flyttas ifrågavarande arbetsuppgift till din minneslista. Portfölj-ikonen brevid rubriken ”Lediga tjänster” samlar ihop alla dina val. Genom att klicka på ikonen kan du lämna dina ansökningar till alla de tjänster du valt. 

Registerbeskrivning / uppdaterad 14.5.2018 (dokumenten tillgängliga enbart på finska)