Obligationer

Stockmann Oyj Abp har emitterat obligationer för 150 miljoner euro. Lånet förfaller 19 mars 2018, och dess fasta årliga kupongränta är 3,375 procent.

Prospektet 19.11.2012