Artikelpresentatör Ta bort

Stockmanns nya strategiska riktning

Stockmann inledde i år 2014 en revidering av sin strategi med syfte att förbättra koncernens konkurrenskraft på lång sikt. Den nya riktningen definierades i slutet av år 2014.

Strategiarbetet avancerar

Som en del strategiarbetet, som siktar på att förbättra Stockmanns konkurrenskraft och lönsamhet, har beslutats att Stockmann:

 • fr.o.m. den 1 januari 2015 tar i bruk en ny struktur, enligt vilken bolagets verksamhet uppdelas i tre affärsenheter. Dessa är Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains (meddelande 18.12.2014, meddelande 2.10.2014 och meddelande 2.10.2014).

 • fokuserar på koncernens kärnverksamheter, Stockmann Retail, Real Estate och Lindex (meddelande 18.12.2014).

 • söker efter en ny ägare för Hobby Halls distanshandelsverksamhet (meddelande 2.10.2014).

 • reducerar Seppäläs verksamheter, och kvar hålls endast de bäst presterande butikerna i Finland och Estland. Butiker i Ryssland, Lettland och Litauen kommer att stängas (meddelande 18.12.2014 och meddelande 2.10.2014).

 • stöder Lindex expansion på de internationella marknaderna. Till följd av detta har Stockmann valt en operativ styrelse för Lindex (meddelande 18.12.2014, meddelande 1.12.2014 och meddelande 2.10.2014).

 • har beslutat att avstå från sitt egna elektronikutbud och hyr detaljhandelslokaler i sina varuhus åt Expert ASA Oy (meddelande 9.1.2015 och delårsrapport Q1/2015).

 • säljer sitt dotterbolag Seppälä Oy via en management buyout-affär (meddelande 2.2.2015 och meddelande 31.3.2015).

 • undersöker möjligheterna att bolagisera Stockmanns fastighets- och detaljhandelsverksamhet till separata dotterbolag (meddelande 13.2.2015).

 • förnyar koncernens ledningsgrupp (meddelande 2.4.2015).

 • lanserar ett effekiveringsprogam, stänger varuhuset i Uleåborg samt stänger Lindexbutikerna i Ryssland (meddelande 13.2.2015 och meddelande 14.4.2015).

 • säljer Akademiska Bokhandeln till det svenska mediabolaget Bonnier Books AB (meddelande 18.6.2015).

 • säljer sin varuhusverksamhet i Ryssland (meddelande 27.11.2016)

 • säljer Hobby Halls affärsverksamhet till finska SGN Group (meddelande 28.4.2016)

 • flyttar över en del av sina ICT-funktioner till Tech Mahindra (meddelande 2.11.2016)
   

Nytt kundlöfte: Stockmann – för dig

Kärnan i Stockmanns nya kundlöfte är kunden, och vår yrkeskunniga personal innehar nyckelrollen i att fullfölja löftet. Vårt mål är att erbjuda våra kunder i såväl nätbutiken som varuhusen en förstklassig shoppingupplevelse baserad på branschens bästa service, ett tidsenligt sortiment av varumärken och stilar samt ett belönande program för stamkunder. 

I videon uppträder Lotta, Tiina och Henri från varuhuset i Helsingfors centrum samt förra VD:n Per Thelin.