Miljöcertifikat


Miljöledningssystem ISO 14 0001 har använts i 10 år       

Varuhusen i Finland har använt ett certifierat ISO 14 001-miljösystem redan under tio års tid. ISO 14001-certifieringen täcker funktionerna i Stockmannvaruhusen i Finland och Akademiska Bokhandeln samt varuhusgruppens stödfunktioner. Över 80 procent av de anställda i koncernens finländska verksamheter omfattas av de certifierade funktionerna.

Stockmanns centralköket och ISO 22000-certifikatet

På Stockmannvaruhusens livsmedelsavdelningar och i centralköket utför man omfattande självkontroll för att säkerställa produkternas säkerhet. Centralköket uppfyller krav som ställs av myndigheter och i lagstiftningen i sin verksamhet och vill utveckla verksamheten så att den blir allt bättre. Stockmanns centralkök beviljades i augusti ISO 22000-certifikatet för hantering av livsmedelssäkerhet.

MSC-certifikat till Stockmanns Delikatesser

År 2012 uppnådde Stockmann Delikatessen en viktig milstolpe, då färskfiskdiskarna var de första i Finland att beviljas den internationella miljömärkningen för hållbart fångade fiskprodukter, certifikatet Marine Stewardship Council (MSC). MSC-produkterna som säljs i Stockmann Delikatessen är en del av ett mångsidigt fisksortiment. MSC-certifierad fisk är vild fisk som fångats utomlands på ett ansvarsfullt sätt, utan att riskera fiskbestånden, och vars ursprung kan spåras ända till fiskens fångstplats.