Omkring 500 butiker i 17 länder

Stockmanns tre affärsenheter är Stockmann Retail, Real Estate och Lindex.
Koncernens enheter har verksamhet i sjutton länder.