Företagsledning och administration

Företagsledning

Stockmann Oyj Abp
Alexandersgatan 52
PB 220
00101 Helsingfors
Tel. (09) 1211
Fax (09) 121 3101
e-post: fornamn.efternamn@stockmann.com

Koncernadministration

Stockmann Oyj Abp
Smedjevägen 1-3
PB 147
00381 Helsingfors
Tel. (09) 1211
Fax (09) 346 3190

Intern revision

Stockmann Oyj Abp
Heli Kaijala, chef för interna revisionen
PB 147
00381 Helsingfors
Tel. (09) 121 5083

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@
stockmann.com.

Stockmann Oyj Abp:s FO-nummer är 0114162-2.