Företagsledning och administration

Företagsledning

Stockmann Oyj Abp
Alexandersgatan 52
PB 220
00101 Helsingfors
Tel. (09) 1211
e-post: fornamn.efternamn@stockmann.com

Koncernadministration

Stockmann Oyj Abp
Smedjevägen 1-3
PB 147
00381 Helsingfors
Tel. (09) 1211

Intern revision

Stockmann Oyj Abp
Heli Pietiläinen, Senior Manager, Internal Audit
PL 147
00381 Helsinki
Tel. (09) 121 7114

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@
stockmann.com.

Stockmann Oyj Abp:s FO-nummer är 0114162-2.