Kommunikation och CSR

Stockmann Oyj Abp
Kommunikation och CSR
Smedjevägen 1-3 (PB 147)
00381 Helsingfors

MediaDesk betjänar redaktioner på numret
050 389 0011 vardagar kl. 9-16. E-postadressen info@stockmann.com 
läses vardagar mellan 9-16.

Head of Communications and CSR
Anna Bjarland, tel. (09) 121 3194

CSR Manager
Johanna Stenbäck, tel. (09) 121 3757
csr@stockmann.com

Stockmanns  bilder finns på Flickr

Följ Stockmann på 
  

 

Stockmannkoncernens donationsförfarande