Verkställande direktören och ledningsgruppen

Verkställande direktören leder bolagets operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Fr.o.m. den 1 april 2019 är Lauri Ratia verkställande styrelseordförande. Styrelsen utnämner bolagets verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningsförhållandet som fastställs i ett skriftligt VD-avtal. Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp.

I Stockmannkoncernens ledningsgrupp ingår fem medlemmar. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av aff ärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering.

Uppgifter om ledningsgruppsmedlemmarnas viktigaste arbetsuppgifter och nuvarande förtroendeuppdrag presenteras under tilläggsinformation om ledningsgruppens medlemmar. Om ledningens belöning kan läsas i den årligen publicerade redogörelsen om löner och belöningar.

Lauri Ratia
f. 1946, finsk medborgare

 • DI, industriråd, verkställande styrelseordförande
 • Till Stockmann och nuvarande position år 2019.

Susanne Ehnbåge
f. 1979, svensk medborgare

 • EM, Lindex verkställande direktör
 • Till Lindex och nuvarande position år 2018

Kai Laitinen
f. 1970, finsk medborgare

 • EM, ekonomidirektör
 • Till Stockmann och nuvarande position år 2017
 

Jukka Naulapää
f. 1966, finsk medborgare

 • JK, direktör för
  juridiska ärenden
 • Till Stockmann år 1998,
  i nuvarande position sedan år 2006

Tove Westermarck

f. 1968, finsk medborgare

 • EM, Chief Operating Officer, Stockmann Retail
 • Till Stockmann år 1991, 
  i nuvarande position sedan år 2019
 

 

Nedladdningsbara bilder på ledningsgruppens medlemmar finns i Flickr-bildbanken.