Verkställande direktören och ledningsgruppen

Verkställande direktören leder bolagets operativa verksamhet i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Fr.o.m. den 12 september 2016 är Lauri Veijalainen verkställande direktör (tf. verkställande direktör fr.o.m. den 4 april 2016). Styrelsen utnämner bolagets verkställande direktör och beslutar om villkoren för anställningsförhållandet som fastställs i ett skriftligt VD-avtal. Förutom verkställande direktören utnämner styrelsen även de övriga medlemmarna i koncernens ledningsgrupp.

I Stockmannkoncernens ledningsgrupp ingår tio medlemmar. Ledningsgruppen ansvarar under ledning av verkställande direktören för styrning av aff ärsverksamheten samt strategisk och ekonomisk planering.

Uppgifter om ledningsgruppsmedlemmarnas viktigaste arbetsuppgifter och nuvarande förtroendeuppdrag presenteras under tilläggsinformation om ledningsgruppens medlemmar. Om ledningens belöning kan läsas i den årligen publicerade redogörelsen om löner och belöningar.

Lauri Veijalainen
f. 1968, finsk medborgare

 • NaK (Geog.), MBA,
  verkställande direktör
 • Till Stockmann år 2010,
  i nuvarande position sedan
  år 2016

Susanne Ehnbåge
f. 1979, svensk medborgare

 • EM, Lindex verkställande direktör
 • Till Lindex och nuvarande position år 2018

Mikko Huttunen
f. 1968, finsk medborgare

 • EM, personaldirektör
 • Till Stockmann och nuvarande position år 2016

Kai Laitinen
f. 1970, finsk medborgare

 • EM, ekonomidirektör
 • Till Stockmann och nuvarande position år 2017

Nora Malin
f. 1975, finsk medborgare

 • Pol.mag.
 • Utvecklingsdirektör
 • Till Stockmann år 2010, 
  i nuvarande position sedan år 2017

Jukka Naulapää
f. 1966, finsk medborgare

 • JK, direktör för
  juridiska ärenden
 • Till Stockmann år 1998,
  i nuvarande position sedan år 2006

Maiju Niskanen
f. 1977, finsk medborgare

 • EMBA, direktör, varuhusfunktioner
 • Till Stockmann år 2001, i nuvarande position sedan år 2016

Anna Salmi
f. 1979, finsk medborgare

 • EM, direktör för kundrelationer, marknadsföring och digitala tjänster (CCO)
 • Till Stockmann år 2015, i nuvarande position sedan år 2016

Elena Stenholm
f. 1971, finsk medborgare

 • Pol.mag., direktör, Real Estate
 • Till Stockmann och nuvarande position år 2018,
 
 
 

Tove Westermarck

f. 1968, finsk medborgare

 • EM, direktör, leveranskedjan
 • Till Stockmann år 1991, 
  i nuvarande position sedan år 2016
   

 

Nedladdningsbara bilder på ledningsgruppens medlemmar finns i Flickr-bildbanken.