Välkommen till Stockmanns sidor för IR-tjänster

Investerarkontakter

Stockmann Oyj Abp
Alexandersgatan 52 B
PB 220
00101 Helsingfors

Kontakta:
Tel. (09) 121 3089
investor.relations@stockmann.com

Se även ofta ställda frågor