Centrala intressentgrupper

Stockmannkoncernens centrala intressentgrupperna identifierades och valdes ut i samband med att strategin för samhällsansvaret utarbetades. 

Kunder

Kunderna är vår viktigaste intressentgrupp. Vi vill utveckla dialogen med våra kunder och bättre förstå deras behov och förväntningar gentemot Stockmann. Ett av de grundläggande värdena i vårt bolag är kundinriktning vilket innebär att vi starkt prioriterar våra kunders behov.

Personal

Stockmann är en bra arbetsplats. Vi har ett gott arbetsklimat och vi strävar efter att utveckla det. Vi värdesätter vår personal och deras engagemang i vårt bolag. Vi belönar framgång. Vårt mål är att vara en eftertraktad arbetsgivare på arbetsmarknaden.

Aktieägare och investerare

Stockmann vill vara ett intressant och eftertraktat investeringsobjekt på kapitalmarknaden. Vi har belönat våra trogna kunder med stamkundsoptionsprogram och ökat antalet aktieägarna betydligt genom stamkundsoptionsprogrammen.

Varuleverantörer och tjänsteföretag

Vi engagerar våra leverantörer och tjänsteföretag i vårt CSR-arbete. Vi strävar efter att tillsammans utveckla vårt partnerskap så att vi kan garantera goda förutsättningar för affärsverksamhet för alla parter och den bästa betjäningen för våra kunder.

Myndigheter och organisationer

Vi samarbetar aktivt med myndigheter och olika organisationer. Vi nätverkar och strävar efter inflytande för att kunna främja hållbar utveckling.