Stockmann Oyj Abp:s meddelande om internetsidornas integritetsskydd

Personuppgifter

När ni använder våra internetsidor kan vi fråga efter era personuppgifter och använda dem vid behov bl.a. för igenkänning av kunden samt för att leverera tjänster, produkter och meddelanden till er. Vi kan be er ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Om lagen inte föreskriver annat, överlåter vi inte era personuppgifter utan ert medgivande till tredje part utom i ovan beskrivna fall. Till vissa tjänster kan särskilda användarvillkor och regler gällande integritetsskydd tillämpas.

Sidornas användaruppgifter och kakor

Då ni använder sidorna kan er webbläsare ladda ned på er dator en liten fil som vi skickar ut och som kallas kaka (Cookie). Med hjälp av kakan kan vi samla in, behandla och analysera statistiska uppgifter som berör våra sidor, t.ex. användningen, trafiken och andra händelser.

Er webbläsare godkänner sannolikt kakorna med deras standardvärden men ni kan möjligen ändra inställningarna på er webbläsare samt avlägsna kakorna från er dator. Våra sidor fungerar även utan kakor.

 

Stockmann Oyj Abp