Höjdpunkter inom ansvarsarbetet under år 2013

Stockmanns CSR-rapport för år 2013 redogör för resultaten i bolagets ansvarsarbete. Under året fortsatte Stockmanns långsiktiga verksamhet för att öka transparensen och bevakningen inom leveranskedjan. I maj 2013 förband sig bolaget som det första företaget i Finland till ett avtal om att förbättra fabrikssäkerheten i Bangladesh och publicerade uppgifter om de fabriker som tillverkar Lindex produkter på modekedjans webbplats. 29.4.2014 publicerades en lista över de fabriker som används vid tillverkningen av Stockmanns egna modeprodukter.

Höjdpunkter inom ansvarsarbetet under år 2013 var:

En allt mer transparent leveranskedja

  • Stockmannkoncernen anslöt sig i maj 2013 som det första finska företaget till avtalet om brand- och fabrikssäkerhet i Bangladesh (The Accord on Fire and Building Safety).

  • Lindex publicerade sin lista över leverantörer och fabriker år 2013. Stockmann publicerade som första finska företag en motsvarande lista för de egna modemärkena på bolagets webbplats den 29 april 2014. Seppäläs lista kommer att publiceras senare under år 2014.

  • Inom leveranskedjan för de egna modemärkena genomfördes totalt 378 revisioner och fabriksinspektioner. Därutöver genomfördes 21 elinspektioner i fabriker som bolaget använder i Bangladesh.

Vi verkar för miljön

  • Sorteringsgraden på 96,2 procent i varuhusen i Finland är bland de bästa inom handelsbranschen.

  • Beräkningen av koldioxidfotavtrycket genomfördes för första gången centraliserat och dess omfattning förbättrades bland annat när det gäller avfallshanteringen i Ryssland och importfrakterna.

  • Fler ansvarsfulla material användes i modeprodukter: Under rapportåret fanns över 12 miljoner produkter tillverkade av ekologisk bomull, återvunna fibrer, Tencel-fibrer eller Better Cotton-bomull till försäljning.

I samarbete med kunderna

  • Under år 2103 började Stockmannvaruhusen i Finland samarbeta med projektet Nya Barnsjukhuset 2017.

  • Tillsammans med sina kunder deltog Lindex för elfte gången i Rosa Bandet-kampanjen och samlade in över 1,2 miljoner euro till kampen mot bröstcancer. 

CSR-rapport 2013