Värden

Stockmannkoncernens värden definierar den värderingsgrund, på vilken verksamheten och beslutsfattandet inom koncernen baserar sig på.

Vi inspirerar våra kunder

  • Vi gör varje kundmöte speciellt.

  • Vi lyssnar på och värdesätter kunderna.

Vi sporrar varandra till toppresultat    

  • Vi är mål- och resultatinriktade.

  • Vi fokuserar på det väsentliga.

Vi har mod att fatta beslut        

  • Vi utmanar vårt sätt att tänka och vågar experimentera.

  • Vi lär och förnyar oss genom respons.

Vi håller våra löften            

  • Vi agerar ansvarsfullt och respekterar människor och miljön.

  • Genom samarbete uppnår vi mer.

"När vi har nått toppresultatet med gänget, har man en så bra känsla att jag kunde kasta ett kärrhjul", säger Sini-Maaria från Helsingforsvaruhuset.