Stockmanns utsikter för år 2020

Ledningens delårsredogörelse Q1 2020:

Det globala utbrytandet av coronaviruset har förorsakat betydande förändringar i Stockmannkoncernens verksamhetsomgivningar med extrema minskningar i kundvolymer och kassaflöde. Osäkerheterna i den globala ekonomin förväntas fortsätta under år 2020 och coronaviruset kommer att ha en betydande inverkan på världsekonomin. Detaljhandelsmarknaden förväntas vara fortsatt utmanande pga. förändringar i konsumenternas beteende och förtroende, vilka även påverkas av coronavirussituationen.

Stockmann reviderade sin resultatprognos den 18 mars 2020: På grund av snabba förändringar i vår affärsverksamhetsomgivning, är Stockmanns tidigare resultatprognos från den 13 februari 2020 inte längre valid. Stockmann publicerar en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.

Stockmann jobbar med att göra upp ett förslag till ett företagssaneringsprogram, vilket i enlighet med tingsrättens beslut skall göras upp innan den 11 december 2020.