Stockmanns utsikter för år 2021

Bokslutskommuniké 2020, publicerad den 5 mars 2021

Vi förväntar oss att osäkerheten i den globala ekonomin kommer att fortsätta under år 2021 och att coronaviruspandemin kommer att påverka världsekonomin avsevärt tills den är under bättre kontroll. Detaljhandelsmarknaden förväntas fortfarande vara en utmaning pga. förändringar i kundernas köpbeteende och förtroende, som även påverkas av coronaviruspandemin.

Stockmannenheten börjar genomföra saneringsprogrammet år 2021. Lindex kommer att fortsätta att öka effektiviteten och undersöka nya tillväxtmöjligheter.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2021

Den utdragna coronaviruspandemin förorsakar oklarheter inom Stockmanns affärsverksamhetsomgivning. Eftersom utsikterna är oklara, kommer Stockmann att publicera en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.