Stockmanns utsikter för år 2019

Delårsrapport Q3 2019, 30.10.2019:

Vi förväntar oss att osäkerheterna inom den globala ekonomin kommer att fortsätta under resten av året.

Under år 2019 uppskattas detaljhandelstillväxten minska något pga. en långsammare ekonomisk utveckling i Finland, men i Sverige uppskattas en fortsatt moderat tillväxten (källa: Finsk Handel, HUI Research). I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga huvudmarknader (källa: OECD).

Investeringarna för år 2019 uppskattas bli ca 35 miljoner euro.

Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst, exklusive Nevsky Centre men inklusive inverkan av IFRS 16,  kommer att vara på samma nivå som år 2018.