Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsförfarande

Stockmann Oyj Abp lämnade den 6 april 2020 in en ansökan om företagssaneringsförfarande till Helsingfors tingsrätt. Över hälften av Stockmann Oyj Abp:s borgenärer har uttryckt sitt positiva förhållande till inledningen av företagssaneringsförfarandet.

Företagssaneringsförfarandet gäller inte koncernens dotterbolag, dvs. Stockmannvaruhusen i Baltikum eller Lindex.

Bolagets styrelse kommer att sammankalla en bolagsstämma för att besluta om fortsättandet av företagssaneringsansökan under en senare tidpunkt som meddelas skilt. Stockmann publicerar delårsrapporten för januari–mars den 30 april 2020. Bolaget publicerar en ny resultatprognos när marknadsutsikterna är tydligare.

Stockmann fortsätter att betjäna som normalt

Beslutet att lämna in ansökan om företagssaneringsförfarande inverkar inte på vår dagliga verksamhet. Stockmanns nätbutik betjänar som normalt, såsom även våra varuhus enligt de öppettider vi informerat om. Ansökan om företagssaneringsförfarande inverkar inte på vårt stamkundsprogram eller dess förmåner.

Presentkort köpta på Stockmann kan fortsättningsvis användas normalt. Återbetalningar i anslutning till eventuella returneringar av inköp i nätbutiken görs även enligt normal praxis.
 

Publicerade börsmeddelanden och dokument i anslutning till företagssaneringsförfarandet

6.4.2020 Stockmann Oyj har beslutat att lämna in ansökan om företagssaneringsförfarande

7.4.2020 Helsingfors tingsrätt har infört ett tillfälligt indrivningsförbud mot Stockmann Oyj Abp samt utnämnt advokat Jyrki Tähtinen som interimistisk utredare

8.4.2020 Helsingfors tingsrätt har beslutat att inleda företagssaneringsförfarande för Stockmann Oyj Abp

Stockmann plc EUR 250,000,000 Senior Secured Fixed Rate Notes – Event of Default (på engelska)

17.4.2020 Helsingfors tingsrätts beslut om upprättande av en borgenärskommitté samt sekretess (på finska)

11.6.2020 Tingsrätts beslut (på finska)

17.8.2020 Grundläggande utredning i anslutning till Stockmann Oyj Apb:s företagssaneringsförfarande (på finska)

10.11.2020 Utbetalning av små saneringsskulder

11.12.2020 Tidsgränsen för förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram har förlängts

14.12.2020 Finskspråkig webcast kl. 10.30

14.12.2020 Stockmann Oyj Abp:s förslag till saneringsprogram (på finska)

15.12.2020 Helsingfors tingsrätts beslut gällande behandlingen av förslaget till Stockmann Oyj Abp:s saneringsprogram (på finska)