Företagsledning och administration

Företagsledning

Stockmann Oyj Abp
Alexandersgatan 52
PB 220
00101 Helsingfors
Tel. (09) 1211
Fax (09) 121 3101
E-post: fornamn.efternamn@stockmann.com
FO-nummer: 0114162-2
 

Koncernadministration

Stockmann Oyj Abp

Bleckslagarvägen 23 (Duetto Business Park)
PB 70
00621 Helsingfors
Tel. (09) 121 51
Fax (09) 121 3342
E-post: fornamn.efternamn@stockmann.com