Finansiell position

    2015 2014 2013   2012   2011  
Likvida medel milj. euro  19,1 29,3 33,9 36,1 33,2
Räntebärande främmande kapital  milj. euro 783,4 833,9 814,8 848,5 862,5
Räntebärande nettoskuld milj. euro 753,6 799,4 735,3 768,6 783,7
Nettoskuldsättningsgrad  % 72,1 105,4 87,3 111,0 95,3
Soliditet % 46,1 39,3 43,8 42,8 42,2
Affärsverksamhetens kassaflöde  milj. euro 17,2 29,6 125,4 123,7 66,2
Investeringar  milj. euro 53,4 53,8 56,8 60,3 66,0
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % -7,6 -4,9 3,4 5,1 4,1