Fabriksinspektioner

Stockmannkoncernen för en kontinuerlig dialog och utför regelbundna revisioner i fabrikerna, både genom egna revisioner och BSCI-revisioner, för att identifiera negativa effekter på mänskliga rättigheter i enlighet med vår riskbedömning. 

År 2014 genomfördes totalt 216 BSCI-revisioner i fabriker i riskländer som tillverkar egna märkesvaror för Stockmanns varuhus och modekedjor. Av dessa 128 var heltäckande revisioner och 88 omrevisioner. BSCI-revisionerna genomförs av internationellt ackrediterade, oberoende revisorer. Utöver dessa externa revisioner genomförde Stockmannkoncernens egna CSR-specialister som arbetar på inköpskontoren 205 egna revisioner. Av dessa var 120 heltäckande revisioner och 85 omrevisioner, och 159 var anmälda och 46 oanmälda revisioner. 

Efter varje revision, oavsett om det handlar om en BSCI-revision, egen revision eller en Accord-granskning i Bangladesh, utarbetas en revisionsrapport med en plan för korrigerande åtgärder (CAP). Varje åtgärd i planen får en tidsfrist och framstegen följs upp. De viktigaste iakttagelserna beskrivs i riskbedömningen.

Under rapportåret hade 11 av våra varuleverantörer och 7 fabriker certifikatet Social Accountability 8000 (SA8000), vilket betraktas som bästa praxis inom BSCI-initiativet, men som inte är ett krav som ställs av BSCI eller Stockmann.