Ekonomiska mål 2016

De ekonomiska målen granskas och omdefinieras under år 2016.

Stockmannkoncernens långsiktiga ekonomiska mål fastställdes ursprungligen år 2008 i ett annorlunda affärsklimat. På grund av osäkra marknadsutsikter på lång sikt, har styrelsen under sommaren 2013 beslutat att ersätta målen med nya medelsiktiga ekonomiska mål. De tidigare målen, som skulle uppnås innan slutet av år 2016 :

  • en 10 procents avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)
  • en rörelsevinstmarginal på 7 procent
  • en snabbare försäljningstillväxt än marknaden samt
  • en soliditet på 40 procent (redan uppnått)

Uppnåendet av ekonomiska mål

Stockmanns styrelse fastställde på sommaren 2013 nya medelsiktiga eknomiska mål för koncernen.
Målen eftersträvas att uppnås inna utgången av år 2016.

 

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelsevinst % av omsättningen

Försäljnings-
ökning

Soliditet

2013 2,7 % 3,4 % Långsammare än branschens tillväxt 43,8 %
Målen år 2013,
fram till år 2016
10 % 7 % Snabbare än branschens tillväxt 40 %
2012 5,1 % 4,1 % I enlighet med branschens tillväxt 42,8 %

2011
 
4,1 % 3,5 %

Målet uppnått

42,2 %

2010

5,8 %

4,9 %

I enlighet med branschens tillväxt

43,1 %

Målen år 2010,

fram till år 2015

Minst 20 %

Minst 12 %

Snabbare än branschens tillväxt

Minst 40 %

2009

5,8 %

5,0 %

I enlighet med branschens tillväxt

44,1 %


2008

8,3 %

6,5 %
I enlighet med branschens tillväxt
39,0 %

Målen år 2008,

fram till år 2013

Minst 20 %

Minst 12 %

Snabbare än branschens tillväxt

Minst 40 %

 2007

12,1 %

9,0 %

 I enlighet med branschens tillväxt

32,6 %

2006

22,9 %

10,0 %

I enlighet med branschtillväxten

74,5 %

Målen år 2006,
fram till år
2011

22 %

10 %

Snabbare än branschens tillväxt

Minst 50 %

2005

19,6 %

6,7 %

Målet uppnått

66,4 %

Målen år 2005,
fram till år 2010

Minst 20 %

Minst 8 %

Snabbare än branschens tillväxt

Minst 50 %

2004

14,3 %

4,9 %

Målet uppnått

 

2003

13,2 %

4,7 %

Målet uppnått

 

2002

12,6 %

4,7 %

Målet uppnått

 

2001

9,8 %

3,6 %

Målet uppnått

 

Målen år 2001

Minst 15 %

Minst 5 %

Snabbare än branschens tillväxt

 

Stockmanns styrelse har fastställt som utdelningsmål över hälften av vinsten som den ordinarie affärsverksamheten genererar. Vid utdelning av dividend beaktas dock finansieringen som den växande verksamheten kräver.