Dividender och dividendpolitik

Dividendpolitik

Stockmanns styrelse har fastställt som utdelningsmål minst hälften av vinsten som härrör från den vinst den ordinarie affärsverksamheten producerar. Vid utdelning av dividend beaktas dock finansieringen som den ökade verksamheten kräver.

Dividender

(Emissionsjusterade)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012 2013 2014 2015

Dividend/aktie, euro

1,10

1,30

1,35

0,62

0,72

0,82

0,50 0,60 0,40 0,0 0,0

Dividend/resultat, %

76,4

67,4

86,5

94,7

88,0

74,5

116,2 80,6 59,5    

Effektiv dividendavkastning, %

 

 

 

 

 

 

         

Serie A

3,4

3,6

4,6

6,1

3,5

2,8

3,7 4,3 3,6    

Serie B

3,4 3,6 4,6

6,3

3,8

2,9

4,2 4,4 3,6    

Dividend, milj. euro

59,5

72,1

75,2

38,0

51,2

58,3

35,9 43,2 28,8