CSR-strategi

År 2018 utarbetades Stockmanns CSR-strategi för åren 2019-2021. Strategiarbetet inleddes genom att analysera Stockmanns nuläge, verksamhetsmiljö och de drivande trenderna i det omgivande samhället.

I den förnyade CSR-strategin är de strategiska målen grupperade under fyra prioriteringsområden som skapar framtiden för vårt ansvarsarbete. Nyckeltal som möjliggör uppföljning och utvärdering av vårt CSR-arbete har fastställts för varje område. Vårt nya CSR-löfte är att vi inspirerar och stöder våra kunder i att göra ansvarsfulla val. Vi arbetar för en mer hållbar framtid. CSR-strategin – dess prioritetområden och mål, godkändes av Stockmanns CSR styrgrupp i slutet av år 2018 och av ledningsgruppen i början av 2019. Strategin är i linje med koncernens strategi. Målet med CSR-strategin är att stödja Stockmanns affärsverksamhet och möjliggöra en noggrannare mätning av vårt CSR-arbete.

Grunden för Stockmanns CSR-strategi utgörs av Stockmanns värden och verksamhetsprinciper.

CSR-teman

Stockmanns CSR-strategis prioriteringar delas in under fyra teman, som skapar strukturen för vårt CSR-arbete.

Teman är:

  • Inspiration för anvarsfulla val
  • Hållbar verksamhet
  • Ansvarsfull arbetsgemenskap
  • Hållbar shoppingmiljö

CSR-teman skapar en systematisk och god grund för Stockmanns CSR-strategi. För varje teman har man satt upp mål som möjliggör uppföljning och utvärdering av CSR-arbetets utveckling.

Lindex

Lindex ambition är att bli erkänd som en ledande modedetaljhandlare och ses som en av modebranschens mest hållbara, transparenta och pålitliga företag. Lindex vill vara det företaget som har gått över de normala gränserna för att driva ett förändringsarbete. Genom att vara innovativ, transparent och genom att fungera för att skapa en positiv inverkan kommer Lindex att driva en hållbar förändring i samarbete med sina leverantörer, partners och kunder.  Eftersom bolagets största påverkan ligger i produkten har man fastställt ambitiösa mål gällande produkternas miljö- och sociala aspekter.  År 2020 kommer 80 % av Lindex sortiment att tillverkas av mera hållbara material, enligt mera hållbara processer och vid mera ansvarsfulla produk¬tionsanläggningar. 100 % av bomullen som används i produkterna kommer att vara ekologisk bomull, BCI-bomull (Better Cotton Initiative) eller återvunnen bomull.

Under år 2019 lanserar Lindex sin nya ambition och sina nya hållbarhetsmål för 2025.