CSR-strategi

Stockmanns CSR-strategi för åren 2016–2018 är prioriteringar och mål för Stockmanns CSR-arbete definierade. Strategin är i linje med koncernens strategi. Målet med CSR-strategin är att stödja Stockmanns affärsverksamhet och möjliggöra en noggrannare mätning av vårt CSR-arbete.

Grunden för Stockmanns CSR-strategi utgörs av Stockmanns värden, verksamhetsprinciper och de 10 principerna i FN:s Global Compact-initiativ.

CSR-teman

Stockmanns CSR-strategis prioriteringar delas in under fem teman, som skapar strukturen för vårt CSR-arbete.

Teman är:

  • Kunder
  • Produkter
  • Miljö
  • Personal
  • Ekonomi och förvaltning

CSR-teman skapar en systematisk och god grund för Stockmanns CSR-strategi. För varje teman har man satt upp mål som möjliggör uppföljning och utvärdering av CSR-arbetets utveckling.